Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała prawie 22 tony nielegalnych odpadów z Norwegii wwożonych do Polski.

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała prawie 22 tony nielegalnych odpadów z Norwegii wwożonych do Polski.

Do odprawy celnej w Porcie w Świnoujściu zgłoszono odpady zapakowane w 26 tzw. pojemnikach IBC. Analiza dokumentów oraz rewizja celna nie pozwoliły na identyfikację przewożonego płynu w pojemnikach. Badanie próbek potwierdziło, że przewożona substancja jest olejem posmażalniczym.

– Ponieważ w przedstawionym dokumencie dotyczących przesyłki wskazano podmiot, który nie jest uprawniony do zbierania czy też przetwarzania odpadów, skierowano wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Szczecinie o ocenę czy przywożonego towar może być legalnie wwieziony na teren Polski – informuje Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa KAS w Szczecinie.

Odpady miały trafić do województwa łódzkiego. WIOŚ zakwalifikował przewożony ładunek (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów) jako odpady, a jego transport jako nielegalne przemieszczenie.

Opinia ta byłą podstawą skierowania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (GIOŚ) informacji o nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. GIOŚ przeprowadzi postępowanie mające na celu uregulowanie sytuacji odpadów oraz ewentualny zwrot do Norwegii.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Czytaj więcej

Skomentuj