Opolskie Wodociągi i Kanalizacja otrzymały dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla kompleksowej modernizacji oczyszczalni wraz z poprawą  gospodarki wodno-ściekowej. W środę podpisano umowę z wykonawcą prac.

Celem projektu jest umożliwienie korzystania mieszkańcom aglomeracji opolskiej z udoskonalonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Największe z 13 zadań inwestycyjnych stanowi kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków, która jest  strategicznym obiektem dla Opola i gmin ościennych. Od poprzedniej modernizacji minęło 17 lat. Obecnie funkcjonuje ona na granicznych parametrach technologicznych i aby zapewnić prawidłowe jej działanie decyzja o modernizacji była nieunikniona.

Zadanie to zakłada:

  • remont, rozbudowę i modernizację istniejących obiektów wraz z wymianą urządzeń,
  • budowę nowych oraz likwidację wysłużonych obiektów,
  • budowę nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania pracą oczyszczalni.

W ogłoszonym w 2018 roku przetargu wyłoniono wykonawcę modernizacji, firmę WTE Wassertechnik, z którą dziś została podpisana umowa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 207 mln zł, a wartość dofinansowania z Funduszu Spójności UE wynosi połowę tej kwoty.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj