Trwa nabór do projektu “Zielona ławeczka” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Dzięki temu projektowi mogą powstać nowe osiedlowe ogródki.

Projekt “Zielona Ławeczka” od sześciu lat pomaga mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie podwórek w miejsca spotkań i odpoczynku. Otwarta przestrzeń dostępna dla wszystkich pozwala na zawieranie nowych znajomości i zacieśnianie istniejących. Z drugiej strony pozwala odpocząć i wyciszyć się.

Grupy sąsiedzkie coraz częściej pracują wspólnie na rzecz okolicy, w której żyją. Chcą mieszkać w czystym, zadbanym i bezpiecznym miejscu. Angażują się w budżety obywatelskie, samodzielnie tworzą ogródki, sadzą drzewa i dbają o istniejące już obiekty. W ramach “Zielonej Ławeczki” mogą podejmować kolejne działania.

Co i jak?

Do projektu zgłaszają się co najmniej 5-osobowe zespoły sąsiedzkie. Przygotowują one projekt aranżacji danego terenu, a następnie prowadzą spotkania i rozmowy z mieszkańcami swojego osiedla. Po konsultacjach mogą złożyć wniosek, w którym przedstawią swoje pomysły.

Grupa sąsiadów, która wspólnie stworzy projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złoży wniosek, ma szansę na zdobycie grantu w wysokości do 1200 zł i nagrody rzeczowej w postaci ławki parkowej.

Zakaz używania dmuchaw w mieście

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Co ważne, udział w projekcie jest całkowicie darmowy.

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wnioski o grant należy składać drogą elektroniczną w terminie do 17 maja.

Dotychczasowe osiągnięcia

Poprzednie edycje projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym i medialnym. Organizator projektu przeznaczył łącznie 110 tys. zł na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na polskich osiedlach.

Głównie dzięki inicjatywie mieszkańców powstało prawie 100 osiedlowych mini ogrodów. Nawet po kilku latach autorzy projektów są dumni ze swojej pracy i starają się je stale upiększać i rozwijać.

Czytaj więcej

Skomentuj