Zostały cztery dni na przesłanie zgłoszenia do konkursu organizowanego przez redakcję „Wodociągów-Kanalizacji”. Aby wystartować w rywalizacji, wystarczy opisać akcje edukacyjne realizowane w latach 2018-2019.

Ideą konkursu jest promocja najlepszych działań z zakresu edukacji ekologicznej podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa wod-kan.

Szansę na wygraną mają wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe, które w latach 2018-2019 zrealizowały ciekawą, nietuzinkową akcję edukacyjną. Informacje o przeprowadzonych działaniach powinny być zawarte w artykule o objętości ok. 5 tys. znaków ze spacjami. Do tego należy dodać zdjęcia i materiały obrazujące przeprowadzone akcje. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw wod-kan w trzech kategoriach: przedsiębiorstwa wod-kan działające na obszarze do 30 tys., od 30 do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców.

Nagroda, jaka czeka na zwycięzców to m.in. bezpłatny udział (bez kosztów noclegu) w wybranej konferencji organizowanej przez firmę Abrys w 2020 r. z dziedziny wod-kan. Dla każdego zwycięskiego przedsiębiorstwa przewidziano dwa zaproszenia na wybraną imprezę oraz roczną prenumeratę miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani podczas uroczystej gali Envicon Environment 2019, który odbędzie się w dniach 10-11 października w Poznaniu.

Redakcja czeka na zgłoszenia do 30 września. Szczegółowe informacje o konkursie i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj