1 / 2

Katowice pozyskały wielomilionowe wsparcie z Unii Europejskiej na rewitalizację parku Boguckiego i parku Olimpijczyków oraz zlokalizowanych tam budynków.

Rewitalizacja parku Boguckiego w Katowicach zostanie dofinansowana kwotą ponad 5 mln zł, natomiast parku Olimpijczyków w Szopienicach – ok. 1,6 mln zł.

– Metropolitalną pozycję Katowic budujemy nie tylko w oparciu o wysokie technologie, potencjał szkół wyższych, ale też rozwój kultury, sportu i propagowanie zdrowego trybu życia i codziennej rekreacji. Zależy nam na tym, by całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. Jednocześnie pamiętamy, jak ważnym zadaniem jest rewitalizacja społeczna i urbanistyczna zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Wykorzystujemy w tym celu fundusze unijne, zarówno na tzw. twarde projekty infrastrukturalne, jak i miękkie – we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wszystko to służy nadrzędnemu celowi, jakim jest stała poprawa jakości życia katowiczan – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Park Bogucki

W ramach rewitalizacji Parku Boguckiego zostanie rozbudowany plac zabaw, powstanie ścieżka sensoryczna i mini-zielnik dla dzieci. Dorośli będą mogli poćwiczyć na siłowni na świeżym powietrzu,  szachiści – pograć w plenerze, a właściciele czworonogów – wyprowadzić swoich pupili na specjalny wybieg. Rozebrana zostanie istniejąca scena, a w zamian w parku znajdzie się miejsce na plac pod scenę mobilną oraz widownię.

– Wszystkie zaplanowane prace dotyczące przestrzeni parkowej podyktowane są chęcią przywrócenia jej pierwotnego, wypoczynkowego i rekreacyjnego charakteru – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Ponadto przebudowane i wyremontowane będą lokale w dwóch budynkach położonych przy ul. Markiefki. Planuje się, iż realizacja inwestycji zakończy się jeszcze w 2018 r. Całkowita wartość projektu to ok. 6,1 mln zł, w tym wartość dofinansowania – ok. 5 mln zł, a wkład własny miasta Katowice – 1,1 mln zł.

– Katowice po raz kolejny pozyskały fundusze Unii Europejskiej, tym razem na projekt będący odpowiedzią na problemy dzielnicy Bogucice, wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji, takie jak brak inwestycji, które odpowiadają stricte potrzebom mieszkańców, w tym między innymi rewitalizacji Parku Boguckiego oraz wyznaczenie miejsca centralnego dla tego obszaru. Zagospodarowanie parku umożliwi organizację wydarzeń plenerowych, sportowych oraz inicjatyw lokalnych. Dostosowanie lokali przy ul. Markiefki oraz przestrzeni parku jest niezbędne do funkcjonowania programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy czy organizowania społeczności lokalnej – ocenia Małgorzata Domagalska z Urzędu Miasta Katowice.

Park Olimpijczyków

Drugi z dofinansowanych projektów będzie wdrażany w Szopienicach. Obejmie on adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej oraz rewitalizację Parku Olimpijczyków. W tym ostatnim pojawią się nowe urządzenia. Dzieci z pewnością ucieszą się z nowej piaskownicy, trampoliny, zjeżdżalni, zjazdu linowego, huśtawek, ogrodu sensorycznego, a dorośli – z siłowni pod chmurką.  Urządzenia zostały dobrane w taki sposób, by pobudzać kreatywność dzieci, a także zwiększać ich możliwości ruchowe. Zagospodarowane zostanie też miejsce imprez w północno-wschodniej części parku. Zakończenie tej inwestycji przewiduje się na IV kwartał br. Całkowita wartość tego projektu wynosi ok. 1,9 mln zł, a przyznane dofinansowanie – ok. 1,6 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj