Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywację terenów zdegradowanych – podało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Klimatu. Wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r.

Jak czytamy na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), na dofinansowanie – w formie preferencyjnych pożyczek nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych – mają szanse jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki prawa handlowego.

Fundusz wskazał, że w ramach rekultywacji powierzchni ziemi, która może być dofinansowana przez NFOŚiGW kwalifikowane mogą być m.in. koszty: usunięcia odpadów, remediacji, działań naprawczych w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, ponownego kształtowania funkcji lub przygotowania do pełnienia nowych funkcji.

Rekultywacja terenów zdegradowanych to część pierwsza programu NFOŚiGW „Ochrona powierzchni ziemi” realizowanego w latach 2015-2030, którego cały dostępny budżet to 110 mln zł – czytamy.

Jak podaje NFOŚiGW, celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych przez rekultywację wraz z usuwaniem odpadów.

Nabór ciągły rozpoczął się w poniedziałek 17 sierpnia br. i potrwa do 30 czerwca 2021 roku – podano.

Czytaj więcej

Skomentuj