Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce, które wyemituje tzw. zielone obligacje samorządowe. Pieniądze z emisji pozwolą sfinansować m.in. budowę zbiorników retencyjnych oraz torowiska. Ich emisja planowana jest do końca 2021 r.

Całkowita emisja obligacji wynosi 418 mln zł, z czego 50 mln zł stanowią zielone obligacje. Głównym czynnikiem, które odróżnia je od standardowych, jest cel emisji. Jego realizacja ma wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne. Zielone obligacje mogą sfinansować na przykład:

  • instalacje wykorzystujące źródła energii odnawialnej,
  • transport publiczny,
  • zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i ściekami,
  • zielone budownictwo,
  • ochronę bioróżnorodności.

W przypadku Łodzi, będzie to kontynuacja przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej.

– Nieustannie analizujemy, jakie inicjatywy powinniśmy podjąć, żeby działać bardziej ekologicznie, a jednocześnie poprawiać jakość i komfort życia naszych mieszkańców – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. – Jesteśmy jednym z zielonych liderów wśród polskich miast. W 2019 roku powołaliśmy Zespół ds. EKOstrategii Unii Metropolii Polskich, którego zadaniem jest koordynacja klimatycznych i ekologicznych działań samorządów. W przygotowaniu jest również Strategia rozwoju 2030+ dla Miasta Łodzi, która na każdym etapie uwzględnia działania środowiskowe, a w konsekwencji przyczyni się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Emisja zielonych obligacji ułatwi nam realizację celów – dodaje.

– Wytypowaliśmy dwie inwestycje, które kwalifikują się do otrzymania certyfikatów zielonych obligacji. Pierwszą z nich jest budowa zbiorników retencyjnych przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków, która przyczyni się do poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych. Drugą inwestycją jest przebudowa ulicy Przybyszewskiego na odcinku między placem Reymonta i ulicą Kilińskiego, związana z realizacją projektu sieci transportu niskoemisyjnego – dodaje Michał Fisiak, dyrektor Departamentu Finansów Publicznych UMŁ.

Z planowanych 50 mln zł, 28 mln zostanie przeznaczonych na budowę zbiorników retencyjnych, a 34,5 mln zł na przebudowę torowiska na ul. Przybyszewskiego.

źródło: uml.lodz.pl

Czytaj więcej

Skomentuj