PKN Orlen spełnił wszystkie warunki, by przejąć Grupę Energa. Koncern rozpoczął wykup akcji. Siedziba Grupy Energa pozostanie w Gdańsku. Utrzymane będą także dotychczasowe miejsca pracy.

– Finalizujemy działania, które mają na celu przejęcie Grupy Energa przez PKN Orlen. To ważne wydarzenie wpisuje się w politykę rządu, która opiera się na założeniu, że ważny jest udział państwa w gospodarce, że państwo może być dobrym właścicielem, który gwarantuje realizację polskiego interesu gospodarczego przez spółki, w których ma udziały – powiedział wicepremier Jacek Sasin. – Silne podmioty będą mogły rozwijać się i konkurować na europejskim, a w przyszłości również globalnym rynku. Będzie to wzmacniało także polską gospodarkę, która w szybkim tempie ponownie musi wejść na ścieżkę wzrostu.

Siedziba GE pozostanie w Gdańsku i spółka ta nadal będzie jednym z największych pracodawców na Wybrzeżu oraz ważnym partnerem dla lokalnych inicjatyw sportowych, kulturalnych i społecznych. Utrzymane zostaną także miejsca pracy, a do lokalnego budżetu nadal będą spływać podatki odprowadzane przez GE.

Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji PKN Orlen otrzymał 31 marca br. 18 kwietnia podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji GE i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Kolejny warunek, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem został spełniony 20 kwietnia.

Skarb Państwa dzięki przeprowadzonej transakcji uzyska jednorazowe wpływy do budżetu Państwa w wysokości 1.781 mln zł. Przejęcie GE przez PKN Orlen przyczyni się do osiągnięcia synergii w zakresie m.in. odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii i elektromobilności.

Czytaj więcej

Skomentuj