Jest już gotowa koncepcja rewitalizacji i zagospodarowania gorzowskiego skweru przy ulicy Jagiełły “Planty gorzowskie”. – To baza do przyszłych prac projektowych – mówi Agnieszka Kuźba, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej.

Teren objęty opracowaniem to samo centrum miasta – przylega do historycznego obszaru Starego Miasta, usytuowany między ulicami Chrobrego, Jagiełły, Dzieci Wrzesińskich i Zabytkowej, wzdłuż zabytkowych murów miejskich.

Obecnie teren podzielony jest na dwa skwery z ciągami pieszymi z przecinającą ulicą Hawelańską. Tło części skweru wschodniego stanowią zachowane na fragmencie średniowieczne mury miejskie z czterema basztami „czatowniami”. Wyburzone w 1919 roku mury stanowiące przedłużenie zachowanych znajdują się prawdopodobnie pod powierzchnią drugiej część skweru – po drugiej stronie ulicy Hawelańskiej. Planowane na początek 2009 roku prace archeologiczne pozwolą na zlokalizowanie  i wyeksponowanie fundamentów. Ta, czyli zachodnia część skweru  położona jest w sąsiedztwie banku. Na terenie tym nie ma stałej  zabudowy.

Autorska Pracownia Projektowa Format opracowała koncepcję rewitalizacji w taki sposób, by nowe ukształtowanie przestrzeni w śródmieściu stało się wizytówką i atrakcją turystyczną Gorzowa.

Główne założenia projektu koncepcji zagospodarowania tego terenu mówią o humanistycznym kształtowaniu funkcji, optymalnym wykorzystaniu warunków terenowych w kontekście układu przestrzennego, wysokiej jakości rozwiązań technicznych i materiałowych, nowoczesnej infrastrukturze technicznej, połączeniu  tradycji ze współczesnością. Istniejąca architektura uzupełniona byłaby o nowoczesne materiały, jak stal  nierdzewna, szkło i kamień. Teren po zmianach ma być przyjazny ludziom dzięki traktowi spacerowemu o dużym nasyceniu elementami infrastruktury technicznej: efekty wizualne oparte o światło, szereg elementów małej architektury.

Koncepcja firmy Format sugeruje ponadto nowe rozwiązanie skrzyżowania ulic Chrobrego i Jagiełły, usunięcie parkingu przy Hawelańskiej i wprowadzenie na jej początkowym odcinku ruchu dwukierunkowego, umożliwiającego dojazd do parkigu banku. Zmieniono także układ ruchu pieszego wzdłuż ulicy Jagiełły na odcinku od Chrobrego do Dzieci Wrzesińskich, zrezygnowano z chodnika przylegającego do jezdni na rzecz szerokiego pasażu spacerowego biegnącego wzdłuż linii murów obronnych. Utrzymano lokalizację przystanku autobusowego oraz poprawiono połączenie przejścia dla pieszych przez ulicę Jagiełły z ulicą Hawelańską. Odsunięcie ruchu pieszego od jezdni, w opinii projektantów, poprawi jego jakość: szerokość ciągu, intymność, poziom hałasu, bezpieczeństwo.

W zachodniej części plantów mógłby powstać przeszklony obiekt kubaturowy pozwalajacy na wyeksponowanie ewentualnych pozostałości fundamentów po czatowni oraz funkcji małej gastronomii. Podobnych elementów graficznych użyto po stronie wschodniej na przedłużeniu istniejących czterech czatowni. W pobliżu przeszklonego obiektu od strony banku umieszczono by płytę kamienną z rysunkiem średniowiecznej zabudowy Gorzowa. Obok przystanku autobusowego, u zbiegu ulic Jagiełły i Dzieci Wrzesińskich, w posadzce powstałby w posadzce zarys kontynentów.

W tym samym klimacie utrzymane byłyby ekrany akustyczne wschodniej części plantów, uzupełnione o elementy betonowe obłożone kolorowym kamieniem oraz zadaszonymi siedziskami. Na plantach nie zabrakłoby ławek, fontann i zieleni.

Opisana koncepcja jest bazą dla prac projektowych wraz z kosztorysem wykonania. – Kolejnym krokiem będzie organizacja przetargu na roboty i same prace na terenie – mówi Agnieszka Kuźba, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej. Nie są jeszcze znane terminy realizacji kolejnych etapów prac związanych z rewitalizacją tego terenu.

źródło: gorzow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj