Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. odbyła się w Poznaniu jedna z największych konferencji poświęconych zmianom energetyczno-ciepłowniczym w polskich samorządach – „Doradztwo Energetyczne dla Gmin”. Organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu spotkanie zgromadziło w poznańskim Hotelu Andersia kilkudziesięciu gości oraz dużo ponad pół tysiąca obserwujących wydarzenie w Internecie. 

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Jolanta Ratajczak, bez której ogromnego zaangażowania w organizację – podobnie jak jej zastępcy, Aleksandry Durkowskiej, oraz zespołu Doradców Energetycznych z poznańskiego WFOŚiGW – konferencja z pewnością by się nie odbyła, zwróciła uwagę, jak ważny w kontekście zmian energetycznych jest dla polskich samorządów Projekt Doradztwa Energetycznego. W programie tym specjaliści poszczególnych wojewódzkich funduszy edukują i upowszechniają wśród samorządowców wiedzę z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

– Konferencję adresujemy przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Towarzyszy ona Projektowi „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębior...