Podczas posiedzenia 10 grudnia ub.r. Zarząd ZMP przyjął m.in. deklarację z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka, wstępną opinię w sprawie projektu o RIO oraz stanowisko w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego.

W Polsce większość praw obywateli związanych z egzystencją jest realizowanych właśnie przez samorządy, dlatego Związek zaangażował się w celebrowanie Dnia Praw Człowieka i zachęcał do tego w kampanii „Nasze prawa, wspólna sprawa” swoje miasta członkowskie.

Apel o równość i solidarność

W przyjętej w Lublińcu deklaracji – MIASTA WOLNYCH, RÓWNYCH I SOLIDARNYCH OBYWATELI – samorządowcy z miast oczekują: „(…) że władze i instytucje centralne wywiążą się należycie ze swoich zobowiązań, zwłaszcza w zakresie równości wszystkich ludzi i niedyskryminowania nikogo z jakichkolwiek powodów, prawa do bezstronnego i sprawiedliwego sądu, prawa do obiektywnej informacji w mediach publicznych, prawa do azylu politycznego, prawa do wolności sumienia, wyznania i poglądów, prawa do wychowania dzieci zgodnie z wolą rodziców oraz prawa do bezpieczeństwa zdrowotnego i zabezpieczenia społecznego”. W deklaracji wyrażono również „solidarność ze wszystkimi osobami, zarówno mieszkającymi, jak i przebywającymi czasowo w naszych miastach, których prawa nie są w pełni zapewnione, w tym zwłaszcza chorymi, bezdomny...