Mianem domowych pupili najczęściej określane są psy i koty, ale ulubieńcami wielu osób są również inne zwierzęta, takie jak króliki miniaturki czy kawie domowe. Należy wspomnieć o licznych zwierzętach egzotycznych, w tym o wężach, pająkach i inwazyjnych dla przyrody żółwiach czerwono- i żółtolicych. 

Pojawienie się zwierzęcia w domu wiąże się z wielką radością. Każde z nich jednak kiedyś zakończy życie, czemu towarzyszy smutek, łzy, bywa, że i rozpacz. Ale co zrobić ze zwierzęciem po jego śmierci? Polskie prawo w tym zakresie jest bezlitosne.

Miliony zwierząt w naszych domach

Aż połowa gospodarstw domowych w Polsce ma psa. W miastach psy mieszkają w co trzecim domu. W przypadku kotów aż 40% domostw miejskich ma takie zwierzę. Zauważono, że w czasie pandemii Covid-19 odsetek adopcji psów i kotów nieznacznie wzrósł. Określenie liczby małych zwierząt i zwierząt egzotycznych, które są w posiadaniu mieszkańców miast, jest trudne. Powołując się na dane statystyczne i przeprowadzone ankiety wśród właścicieli zwierząt domowych, szacunkowo możemy określić, że w naszych domach żyje od 10 do 25 mln tych zwierząt. Tak duża rozbieżność w danych liczbowych związana jest z prowadzeniem nielegalnych hodowli, przemytem oraz nierejestrowaną wymian...