Narzędzia ręczne do pielęgnacji roślin na terenach miejskich

Prace pielęgnacyjne wykonywane na terenach zieleni służą, oprócz zapewnienia atrakcyjnego wyglądu roślinom wieloletnim (drzewom, krzewom), do takiego ich przygotowania, aby przetrwały zimę. Jest to szczególnie ważne w przypadku roślin rosnących w pewnym zagęszczeniu, tworzących kwietniki, szpalery i żywopłoty. Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym poprawiającym zdrowotność roślin jest cięcie.

Zabieg ten stosowany w przypadku krzewów można podzielić na cięcie: po posadzeniu, w celu zapewnienia funkcji (podstawowe), i odmładzające (zachowawcze). Cięcie krzewów wykonuje się głównie w celu zagwarantowania zdrowotności roślin, ograniczenia nadmiernego rozrastania się, wywołania obfitego kwitnienia, a czasami także dla nadania krzewom wymyślnych form. W przypadku drzew rozróżnia się dwa rodzaje cięcia: pielęgnacyjne i bezpieczeństwa. Cięcie pielęgnacyjne obejmuje: przycinanie i usuwanie suchych oraz zdeformowanych pędów, korekcję lub prześwietlenie korony, jak również jej częściową redukcję i odtworzenie. Drugi rodzaj zabiegu, tzw. cięcie bezpieczeństwa, wykonuje się głównie w przypadku drzew, które w rezultacie zaniedbań pielęgnacyjnych lub uszkodzenia korony wskutek oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą spowodować zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury.

Wiedza i obostrzenia prawne

Prawidłowe wykonanie cięcia drzew lub krzewów wymaga sporej wiedzy z zakresu biologii, botaniki, dendrologii, chirurgii oraz pielęgnacji, nie mówiąc już o znajomości narzędzi, którymi ten zabieg należy wykonać. W związku z tym, przed przystąpieniem do wykonania zabiegu cięcia należy zapoznać się nie tylko z zasadami wykonywania tego typu prac, ale przede wszystkim z ograniczeniami wynikającymi z cech biologicznych określonych gatunków roślin oraz terminami przeprowadzania prac, a także ? co bardzo często jest niedoceniane ? z cechami użytkowymi i przeznaczeniem narzędzi stosowanych w tego typu zabiegach.

Cięcie powinno się przeprowadzać regularnie i często, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu roślin. Trzeba jednak brać pod uwagę art. 82 ust. 1a Ustawy z 21 maja 2010 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa?, mówiący, że zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub w zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi bądź urządzeniami technicznymi. Ponadto, w myśl tej ustawy, można kształtować korony tylko tych drzew, których wiek nie przekracza 10 lat. Cięcie drzew starszych powinno się ograniczyć tylko do utrzymania kształtu uformowanej wcześniej korony. W przypadku roślin ozdobnych (kwiatów) czynności związane z ich cięciem wykonuje się ręcznie, używając odpowiednich narzędzi.

Sekatory i nożyce

Oferta rynkowa sekatorów i nożyc jest...