Warszawa w pełni zasługuje na miano zielonej stolicy. Spośród innych europejskich metropolii wyróżnia się nie tylko imponującą powierzchnią terenów zieleni miejskiej, ale też dużą liczbą rezerwatów przyrody, które chronią naturę.

W granicach m.st. Warszawy znajduje się aż 12 rezerwatów przyrody, a tuż poza nimi – 3 kolejne. Są to niezwykłe enklawy przyrody funkcjonujące w silnie zurbanizowanym środowisku. Zapewniają mieszkańcom możliwość kontaktu z naturą na wyciągnięcie ręki i odpoczynku, są także przestrzenią edukacji przyrodniczej i różnych form rekreacji. Warszawa to jedyne miasto europejskie z rezerwatem przyrody niemal w samym centrum – Jeziorko Czerniakowskie znajduje się zaledwie kilka kilometrów od Śródmieścia, wśród gęstej zabudowy mieszkaniowej. Ewenementem jest też Las Kabacki – największy rezerwat przyrody na Mazowszu znajdujący się w metropolii. Niewiele stolic może poszczycić się tak dużym obszarem chronionym w swoich granicach.

Natura pod ochroną

Rezerwaty przyrody tworzone są na obszarach, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi i zachowane są w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Tworzone są w celu ochrony rzadkich gatunk&oacut...