Sieć zielonych ulicznych korytarzy, umożliwiających komfortowe i bezpieczne poruszanie się po mieście, to nieodzowny element koncepcji zrównoważonych, zdrowych i „szczęśliwych” miast, w których stawia się na ograniczenie ruchu samochodowego, zachęca mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej i rowerów oraz większej aktywności fizycznej i wypoczynku na miejskich terenach zieleni.

Sadzone przy ulicach drzewa i krzewy na większą skalę zaczęły pojawiać się w przestrzeni XIX-wiecznych, intensywnie rozwijających się miast europejskich. Miały poprawiać pogarszające się warunki sanitarnohigieniczne gęsto zaludnionych terenów miejskich z pozbawioną zieleni zabudową. Zieleń przyuliczna, odgrywająca niezwykle istotną rolę w przestrzeni miejskiej, jest obecnie coraz bardziej doceniana. Stanowi przedmiot licznych badań, zasady jej zakładania i pielęgnacji ujęte są w wytycznych opracowanych dla wielu polskich miast, a mieszkańcy zabiegają o tworzenie nowych nasadzeń przy ulicach, m.in. w ramach budżetu partycypacyjnego.

Atuty zieleni przyulicznej

Zieleń towarzysząca miejskim ciągom komunikacyjnym nadal służy przede wszystkim poprawie warunków życia mieszkańców. Spełnia wiele funkcji, wśród których najważniejsze są:

  • izolacyjna – polegająca na eliminowaniu negatywnego wp...