Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zostanie znowelizowana. Proponowane przez rząd zmiany ocenili eksperci Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Wprowadzone we wrześniu 2022 r. ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw regulacje miały chronić wrażliwych odbiorców ciepła (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i podmioty użyteczności publicznej) przed podwyżkami cen wyższymi niż 40% w stosunku do cen z 30 września 2022 r. 

Według ustawy, jeśli wzrost ceny dostaw ciepła, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nakładane na odbiorcę, był większy, przedsiębiorstwo energetyczne miało otrzymywać wyrównanie. Mechanizm rekompensat z ustawy bazował na cenach wytwarzania ciepła w poszczególnych źródłach ciepła. Do największych jego wad należy zaliczyć to, że został zaprojektowany dla systemów ciepłowniczych, które były zaopatrywane tylko z jednego źródła ciepła w ramach przedsiębiorstwa ciepłowniczego, które zapewniało zarówno wytwarzanie ciepła w takim źródle ciepła, jak i sprzedaż ciepła do odbiorców końcowych. I rzeczywiście w tym wypadku działał sprawnie. W innych przypadkach ...