Po nawałnicach, które przeszły nad częścią województwa pomorskiego nie zgłoszono awarii oczyszczalni. Gdański WIOŚ przeprowadził jednak wizję tychże obiektów.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska skontrolował oczyszczalnię w Ugoszczy (gmina Studzienice), oczyszczalnię w Brusach (zakład gospodarki komunalnej w Brusach), oczyszczalnie w Rytlu i Czersku (zakład komunalny w Czersku), oczyszczalnię w Swornychgaciach (gminny zakład gospodarki komunalnej sp z o. o. w Chojnicach), oczyszczalnię miejską „Igły” ( miejskie wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach).
Jak informuje WIOŚ – w obiektach nie wystąpiły uszkodzenia urządzeń. Wszystkie oczyszczalnie wyposażone są w agregaty prądotwórcze z automatycznym, awaryjnym startem. Przejęły one zasilanie we wszystkich oczyszczalniach, co zapobiegło zakłóceniom w procesach technologicznych. Jedynie na terenie oczyszczalni w Chojnicach doszło do uszkodzenia m.in. opierzenia, wentylacji i rynny na dachu przepompowni recyrkulacji, a także dwóch bram wjazdowych, opierzenia dachu myjni i stacji dozowania. Obiekt jest ubezpieczony.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ocenił, że stan wody w Zaporze Mylof na Brdzie jest stabilny i pod kontrolą. Na bieżąco kontrolowane są także punkty sprzedaży żywności i gastronomia  – sanepid sprawdza, czy do obrotu nie wprowadzono m.in. rozmrożonych produktów, zebrano już padłe zwierzęta, a ich ciała zutylizowano.

W poniedziałek w Pomorskim Urzędzie wojewódzkim w Gdańsku do wieczora sprawozdania składały wszystkie służby zaangażowane w usuwanie skutków nawałnic.

źródło: www.gdansk.wios.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj