Pod koniec listopada 2020 r. po polskich drogach jeździło ponad 17 tys. aut elektrycznych – wynika z najnowszego “licznika elektromobilności” prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Od stycznia do końca listopada przybyło ich 8 125, a więc wzrost wyniósł 120 proc. rok do roku.

Według licznika na koniec listopada br. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 17 121 elektrycznych samochodów osobowych, z których 54 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV – battery electric vehicles) 9 214 sztuk, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV – plug-in hybrid electric vehicles) – 7 907 sztuk.

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych w analizowanym okresie zwiększył się do 757 sztuk. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada osiągnęła liczbę 8 734 pojazdów.

Pod koniec listopada park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 418 sztuk. Przez pierwsze jedenaście miesięcy bieżącego roku flota elektrobusów powiększyła się o 189 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. oznacza to zmianę o 286 proc. rok do roku.

Według twórców licznika, wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec listopada w Polsce funkcjonowały 1 324 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 532 punkty). 32 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 68 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W listopadzie uruchomiono 30 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (58 punktów).

Jak wskazał dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, mimo pandemii COVID-19 liczba rejestracji osobowych samochodów elektrycznych od stycznia do listopada 2020 r. wzrosła o 120 proc., a sieć ogólnodostępnych stacji ładowania uległa powiększeniu aż o 36 proc.

Czytaj więcej

Skomentuj