Z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali “Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (“Polish Offshore Wind Sector Deal”). Jego nadrzędnym celem jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Porozumienie Sektorowe zostało zapoczątkowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska listem intencyjnym podpisanym w lipcu ub. r. Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie intensywnej współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem wschodzącego sektora polskiej gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Następnie, pod koniec października rozpoczęto prace w utworzonych sześciu grupach roboczych, których zwieńczeniem jest wspólnie wypracowane i uzgodnione Porozumienie.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele resortów klimatu i środowiska, aktywów państwowych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, infrastruktury, edukacji i nauki, finansów, funduszy i polityki regionalnej, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju, pracy i technologii, a także Pełnomocnik Rządu ds. OZE oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych inwestorów, w końcu – branży: Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Polskiego Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Porozumienie ma stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych,

– Polska chce być silnym i dynamicznie rozwijającym się krajem, wykorzystującym w coraz większym stopniu przyjazną środowisku zieloną energię. Stajemy dzisiaj u progu budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Sektor ten zapewni nam dostęp do taniej energii i wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – zauważył premier Mateusz Morawiecki. – Warte ponad 130 mld zł inwestycje w morskie farmy wiatrowe to kolejne wielkie projekty z udziałem państwa, które będą jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. To realne pieniądze, które trafią do Polaków, do polskich przedsiębiorców, stoczni i przemysłu, a także pozwolą na stworzenie kilkudziesięciu tysięcy nowych miejsc pracy.

– Polska ma ambicje i możliwości stać się jednym z liderów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, a nawet w Europie. Podpisanie porozumienia przez stronę rządową i uczestników rynku to kolejny, istotny krok w rozwoju tego zielonego sektora, który pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą pandemią koronawirusa oraz umożliwi skorzystanie z szansy jaką daje instalacja 11 GW mocy do 2040 r. – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Przypomniał on, że w lutym 2021 r. weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, której celem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w morskiej energetyce wiatrowej na polskiej części Bałtyku między innymi poprzez zapewnienie ram prawnych oraz wieloletniego wsparcia podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora offshore wind.

– Morska energetyka wiatrowa to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i filar transformacji energetycznej. To cywilizacyjna szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne. Dzięki uruchomieniu inwestycji wartych ok. 130 mld zł powstaną nowe, dobrze płatne miejsca pracy – dodał Kurtyka.

Jak podkreślił Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, to drugie na świecie, po obecnym liderze morskiej energetyki wiatrowej – Wielkiej Brytanii – porozumienie sektorowe dotyczące budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa.

– Porozumienie było inspirowane brytyjskim Offshore Sector Deal. Zostało wypracowane dzięki dobrej woli wielu stron działających zgodnie w niewiele ponad rok. To przykład bardzo dobrej współpracy między rządem, a obecnymi i przyszłymi inwestorami i operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce oraz przedsiębiorcami zaangażowanymi w dostawy dla przygotowania, realizacji i eksploatacji projektów offshore wind. Oprócz zapewnienia terminalu instalacyjnego, który zostanie uruchomiony w Porcie w Gdyni, to kluczowy element budowy i rozwoju krajowego łańcucha dostaw – zaznaczył Zyska.

Zawrócił on także uwagę, że podpisanie porozumienia otwiera nowy rozdział współpracy, który będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki. Jak wskazał, jednym z aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest zapewnienie jak najwyższego udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach na dostawy i usługi dla przyszłych projektów.

– Już dzisiaj polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych obejmuje ponad 400 firm. Pod porozumieniem sektorowym podpisało się ponad 120 podmiotów, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. To olbrzymi potencjał, który chcemy wspólnie wykorzystać – powiedział Zyska.

Czytaj więcej

Skomentuj