Konferencja prasowa wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby dotycząca  podsumowania sejmowego etapu prac legislacyjnych nad ustawą zwalczającą przestępczość środowiskową.

Podczas konferencji prasowej dotyczącej prac legislacyjnych nad ustawą zwalczająca przestępczość środowiskową wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że podwyższona zostanie stawka kary grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych. W drodze mandatu za zaśmiecanie lasów czy parków proponujemy karę do 5 tys. zł.

Wprowadzone zostaną również dodatkowe uprawnienia dla Inspektorów Ochrony Środowiska, którzy nie będą musieli okazywać legitymacji w przypadku prowadzenia czynności.

Ustawa będzie likwidować też warunek odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (np. spółek), jeśli chodzi o wcześniejsze prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo przeciwko środowisku.


 

 


 

Czytaj więcej

Skomentuj