Według nowych danych Eurostatu najmniej odpadów w przeliczeniu na mieszkańca w UE wytwarzają mieszkańcy Rumunii, a zaraz potem – Polski. Z kolei najwięcej śmieci powstaje w Danii i na Malcie.

Najwięcej odpadów – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – rocznie wytwarzają Duńczycy (777 kg na osobę). Na drugim miejscu są mieszkańcy Malty (647 kg), Cypru (640 kg), Niemiec (626 kg) i Luksemburga (614 kg).

Najmniej śmieci powstaje w Polsce (307 kg na osobę) i w Rumunii (261 kg).

Takie dane podał właśnie unijny urząd statystyczny – Eurostat. Według tych statystyk  obywatel UE „produkuje” przeciętnie 450 kg odpadów rocznie. Oznacza to, że Polska w tej kategorii mieści się znacząco poniżej unijnej średniej.

Polska wytwarza dużo mniej odpadów od Niemców. Jesteśmy też lepsi od naszych południowych sąsiadów. W Czechach na jednego mieszkańca przypada bowiem 339 kg odpadów rocznie, a na Słowacji – 348 kg.

Ilość odpadów wytwarzanych w UE w 2016 r.
Ilość odpadów wytwarzanych w UE w 2016 r.

Eurostat zastrzega jednak, że kraje członkowskie w różny sposób zbierają i podają dane na ten temat, co może zniekształcać wyżej nakreślony obraz. Polski rząd ma nadzieję, że statystyki będą bardziej realne dzięki internetowej Bazie danych o odpadach (BDO).

Z informacji Eurostatu wynika też, że ilość wytwarzanych śmieci w Unii cały czas maleje. W 2002 r. unijna średnia na 1 mieszkańca wynosiła 527 kg rocznie. Dziś jest to 9 proc. mniej.

Poprawia się też wskaźnik odzysku odpadów komunalnych oraz ich ponownego wykorzystywania jako surowce wtórne i kompostowania. Obecnie wynosi on w UE 47 proc. (z czego 30 proc. to recykling, a 17 proc. – kompostowanie), podczas gdy jeszcze w 1995 r. sięgał zaledwie 17 proc.

W Unii najlepsi pod kątem recyklingu są Niemcy, którzy odzyskują i kompostują aż 66 proc. odpadów komunalnych. Kolejni są Austriacy – 59 proc., Belgowie – 54 proc., Holendrzy -53 proc. i Włosi – 51 proc. W Polsce ten współczynnik wynosi ok. 44 proc.

Źródło: Kurier PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj