W Zakładach Chemicznych POLICE S.A. uruchomiono dziś instalację do suszenia siarczanu żelazawego, która jest przykładem racjonalnego działania przedsiębiorstwa chemicznego na rzecz ochrony środowiska.

Dzięki wsparciu z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP Działanie 2.4) w postaci dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Z.Ch.Police S.A wykorzystają odpad uboczny (siarczan żelazawy) z produkcji pigmentu tytanu TYTANPOL, który po przetworzeniu stanie się nowym produktem handlowym firmy. Uzyskany z procesu suszenia produkt w postaci wysuszonego siedmiowodnego lub jednowodnego siarczanu żelazawego znajdzie swoje zastosowanie m.in. w przemyśle cementowym, w którym dzięki swoim właściwościom redukcji chromu Cr+6 będzie wykorzystywany przy produkcji cementu.

Instalacja, pozwalająca na wysuszenie siarczanu traktowanego dotąd jako odpad przemysłowy w ilości 40 tys. ton rocznie, kosztowała 16,5 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach SPO WKP wyniosło 7,5 mln zł, na co złożyło się: 5,25 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 2,25 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Zakładach Chemicznych POLICE S.A. realizowane są także dwa inne projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu. W ramach SPO WKP zakończony już został projekt dostosowujący przedsiębiorstwo do wymogów pozwolenia zintegrowanego poprzez zakup rur katalitycznych (główny efekt: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń dzięki zmniejszeniu wskaźnika zużycia gazu ziemnego podczas produkcji amoniaku) a na przełom czerwca i lipca br. planowane jest zakończenie projektu zastąpienia stacji redukcyjnej pierwszego stopnia rozprężaczem gazu (główny efekt: obniżenie zużycia energii elektrycznej).

Koszt wszystkich trzech projektów realizowanych przez POLICE S.A. w ramach SPO WKP 2.4 wynosi 36,7 mln zł, w tym dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 11,2 mln zł i dotacja NFOŚiGW – 4,8 mln zł.

Wszystkie przedsięwzięcia w Działaniu 2.4 (Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska) koordynowane są przez Narodowy Fundusz jako Instytucję Wdrażającą. W sumie realizowane są 243 inwestycje, a łączna kwota dofinansowania przekracza 738 mln zł. Ponad 130 projektów zostało już zakończonych i rozliczonych, 31 jest w trakcie rozliczania, a w ostatniej fazie realizacji pozostaje jeszcze 78 projektów.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj