Interpol oraz policja z 37 krajów przeprowadzili operację wymierzoną w nielegalny handel niebezpiecznymi odpadami.

Akcja Interpolu wymierzona była w zwalczanie przestępczości gospodarczej polegającą na handlu niebezpiecznymi odpadami. Wydział do walki z przestępczością gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który koordynował działania na terenie naszego kraju współpracował w tym celu z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Środowiska i Strażą Graniczną.

Działania przestępców polegały przede wszystkim na niekontrolowanym przewozie odpadów przez granicę oraz ich nielegalnej utylizacji. W związku ze sprawą wszczęto 15 postępowań przygotowawczych, a dwie osoby usłyszały już zarzuty.

Łącznie policjanci zabezpieczyli aż 348 ton nielegalnych odpadów stałych i ponad 110 tys. litrów odpadów płynnych. Na terenie Polski znajdowały się beczki z substancjami oleistymi, szlamami i elektrolitami. Nielegalnie przewożono i utylizowano w naszym kraju też wraki samochodów oraz części samochodowe: akumulatory, poduszki powietrzne. Polscy policjanci zabezpieczyli także odpady medyczne: poszatkowane strzykawki, igły infekcyjne, worki oraz rękawiczki.

Podczas prowadzonych działań zgromadzono również odpady pochodzące z innych państw w postaci odpadów stałych, w tym akumulatorów, poduszek powietrznych itp. części zdemontowanych pojazdów z terenu Wlk. Brytanii, Niemiec, bliżej nieokreślonych zmielonych odpadów z niemieckich firm oraz odpadów komunalnych zmieszanych, w tym worków papierowych, foliowych i przewodów elektrycznych transportowanych z Anglii.

Czytaj więcej

Skomentuj