Politechnika Łódzka – wraz z 34 ośrodkami badawczymi i firmami z Europy – bierze udział w unijnym projekcie FRONTSH1P, którego budżet wynosi 19 mln euro. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie “zielonych” technologii dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

W środę, 17 listopada, w Zatoce Sportu PŁ w Łodzi odbyło się pierwsze robocze spotkanie partnerów biorących udział w projekcie FRONTSH1P.

19 mln euro na zielone technologie

Budżet całego przedsięwzięcia wynosi 19 mln euro, a lista uczestników obejmuje 34 instytucje z Polski oraz Włoch, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii.

– Nasz projekt jest bardzo złożony, o czym świadczy jego budżet i lista konsorcjantów. Politechnika Łódzka lubi wyzwania, których efekty niosą dobro dla naszej coraz bardziej zagrożonej działaniami człowieka planety. Podejmujemy wiele inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, a przystąpienie do tego wielkiego projektu jest jedną z nich. Cieszy mnie, że region łódzki będzie obszarem pierwszego wdrożenia dobrych rozwiązań i technologii, które później pójdą w świat – podkreślił rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik.

Ponowne wykorzystanie dwutlenku węgla

Poinformował też, że uczelnia będzie prowadziła prace badawczo-rozwojowe związane z odpadami z tworzyw sztucznych i gumy, skupiając się nad rozwojem technologii pozwalającej na ponowne wykorzystanie dwutlenku węgla wyprodukowanego w ramach działalności lidera projektu – włoskiej firmy K-Flex.

K-Flex ma 14 zakładów produkcyjnych na całym świecie; w Polsce działa od 19 lat. Zakład zatrudnia ponad 800 osób w Uniejowie. Specjalizuje się w produkcji izolacji termicznej i akustycznej ze spienionego kauczuku i polietylenu.

– Chcemy wykorzystać każdy element odpadu z produkcji do ponownego użycia w naszych procesach. Są to procesy skomplikowane, a uzyskane dofinansowanie pozwoli nam je rozwijać i ulepszać. Stworzyliśmy konsorcjum, aby być przyjaznym dla środowiska, tutaj na terenie województwa łódzkiego, ale także szerzej, w całej Europie – zaznaczył dyrektor zarządzający polskiego oddziału firmy K-Flex Barłomiej Gröbner.

Terytorialny Klaster Inicjatyw o Obiegu Zamkniętym

Przedstawicielka Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR Magdalena Głogowska wyjaśniła, że projekt FRONSH1P jest jednym z trzech spośród ponad 90 złożonych wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

– W ramach tego projektu powstanie Terytorialny Klaster Inicjatyw o Obiegu Zamkniętym, w którym łączą siły kluczowi partnerzy – nauka, biznes władze lokalne i władze regionalne. To jest bardzo ambitny i wymagający projekt, który przyczyni się do transformacji województwa łódzkiego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, ale to nie wszystko – opracowane tutaj rozwiązania będą powielane w innych regionach Polski i zagranicą – dodała.

Aż 11 z 34 uczestników projektu FRONTSH1P to polskie instytucje, których wydatki wyniosą 7,5 mln euro z całkowitego budżetu. Finanse pochodzą z programu Horyzont 2020 z konkursu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Międzynarodowi eksperci przyznali wnioskowi złożonemu przez konsorcjum maksymalną ocenę.

Partnerzy konsorcjum będą opracowywać rozwiązania dotyczące tzw. gospodarki obiegu zamkniętego, a więc takiego rozwiązania systemowego, w którym tworzy się zamknięte pętle, minimalizując w ten sposób zużycie surowców i produkcję odpadów. W ramach projektu zostaną utworzone cztery takie pętle. Każda z nich dotyczyć będzie innego rodzaju odpadów. W jednej znalazły się opakowania drewniane, w drugiej żywność oraz rolnicze i komunalne odpady organiczne, w trzeciej ścieki, a w czwartej – odpady z tworzyw sztucznych i gumy.

Spadek emisji dwutlenku węgla

W ciągu 4 lat mają powstać nowe rozwiązania, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów produkcji i konsumpcji, poprawy jakości życia, zwiększenia interakcji między regionami miejskim i wiejskim, a w rezultacie – wzrostu gospodarczego. Zaproponowany model zostanie wdrożony i zademonstrowany w woj. łódzkim. Przewiduje się, że w rezultacie projektu emisja dwutlenku węgla w regionie może spaść o 2-3 proc. Przyjęte w projekcie koncepcje i rozwiązania będzie można zastosować w wielu rejonach Europy.

Czytaj więcej

Skomentuj