Ponad połowę opraw z sodowych na ledowe w latarniach ulicznych w Gdańsku wymieniła już Energa Oświetlenie z Grupy Orlen.

Wymiana ok. 4 tys. (ponad ćwierć wszystkich) opraw na energooszczędne oprawy LED to efekt umowy podpisanej przez Energę Oświetlenie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Dotyczy ona świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gdańska od początku października br. do końca września 2024 r.

– Już w 2017 r. przeprowadziliśmy wymianę części opraw na terenie Gdańska. Obecnie białym światłem świeci 8,5 tys. punktów w mieście – powiedział Marcin Stojek z Energi Oświetlenie.

Wymiana opraw oświetleniowych spowoduje znaczącą redukcję zużycia energii elektrycznej. Dotychczas wykorzystywane w Gdańsku oprawy zużywały rocznie ok. 2 mln kWh. Nowe zużyją w tym samym okresie czasu ok. 830 tys. kWh, czyli o 60 proc. energii mniej. Wymiana opraw pozwoli na osiągnięcie redukcji emisję dwutlenku węgla na poziomie 958 ton w skali roku. W przypadku innych związków roczna redukcja wyniesie: ok. 853 kg tlenów siarki, ok. 790 kg tlenków azotu, ok. 344 kg tlenku węgla oraz ok. 45 kg pyłu całkowitego.

Czytaj więcej

Skomentuj