Podczas targów Pol-Eco-System trzy firmy odebrały certyfikaty EMAS, które spełniają najbardziej wyśrubowane wymagania w ochronie środowiska.

Podczas otwarcia targów Pol-Eco-System 2017 nagrodzono organizacje, które w ostatnich miesiącach zostały zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Trzy firmy odebrały certyfikaty z rąk Krzysztofa Lissowskiego, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

– Cemex, Remondis i Polska Korporacja Recyklingu to firmy, które mogą szczycić się spełnieniem najbardziej wyśrubowanych wymagań w ochronie środowiska. Państwa organizacje znalazły się w prestiżowym gronie organizacji zarejestrowanych w EMAS, dla których ochrona środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju są przepisem na sukces. Sukces zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny – powiedział Krzysztof Lissowski.

Wśród wyróżnionych certyfikatem EMAS firm znalazł się pierwszy w Polsce zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego należący do Polskiej Korporacji Recyklingu. Organizacja obejmuje całe województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie oraz część świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Co certyfikat EMAS oznacza dla zakładu?

Wśród organizacji zarejestrowanych w EMAS znajdują się liderzy przemian prośrodowiskowych w swoich sektorach w skali regionu, kraju, a nawet świata. Organizacje te są autorami najlepszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz ekoinnowacji. W swoich branżach firmy te stanowią punkt odniesienia przy ocenie efektywności środowiskowej. Obecnie certyfikaty EMAS posiada 71 organizacji.

– EMAS jest dobrowolnym europejskim systemem zarządzania środowiskiem. W związku z tym po pierwsze firma musi chcieć, a po drugie spełnić warunki do przystąpienia – mówi Witold Chemperek, wieceprezes Polskiej Korporacji Recyklingu.

Dodaje, że przyznanie certyfikacji EMAS świadczy o tym, że firma działa zgodnie z europejskimi standardami. Sama walidacja systemu jest poprzedzono szeregiem warunków. W przypadku Polskiej Korporacji Recyklingu po pierwsze pozwoleniem zintegrowanym, oceną funkcjonowania instalacji poprzez pryzmat wszystkich warunków, które trzeba spełnić przy przetwarzaniu odpadów (emisje, pozwolenie wodno-prawne, decyzje środowiskowe, itd.). Druga rzecz to technologie i procedury postępowania wewnątrz zakładu, które są zgodne z tymi stosowanymi w całej Europie.

Gospodarka surowcowa

Aby recykling mógł być poważnie traktowany, według Chemperka, procesy musza być skalowane. Dlatego tak istotne jest, aby przede wszystkim mówić o recyklingu surowcowym, a tym samym i gospodarce obiegu zamkniętego.

– Stosując circular economy, wydłużamy czas życia produktów, ale co ważne również z tych wyrobów, które skończyły cykl życia, wytwarzamy identyczne surowce, lub zbliżone do pierwotnych, by mogły być ponownie zastosowane. To są elementy, które bezpośrednio wpływają na filozofię naszej firmy. Zatem nie tylko przetwarzamy odpady, ale dążymy do tego, by w wyniku prowadzonych przez nas procesów, uzyskać re-surowce – konkluduje  Chemperek.

Istotna część europejskiej produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowana jest w Polsce. Dlatego dla branży zajmującej się przetwarzaniem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznacza na tym polu możliwości współpracy z przemysłem. Determinuje to bowiem, by odzyskane surowce były wykorzystywane w produkcji nowego sprzętu.

– Polska mogłaby się stać dla Europy obszarem wyspecjalizowanym recyklingowo – wskazuje wiceprezes Polskiej Korporacji Recyklingu, zaznaczając, że gospodarkę o obiegu zamkniętym promuje to w swym działaniu również Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy, którego Polska Korporacja Recyklingu jest założycielem.

Czytaj więcej

Skomentuj