Zakończyła się weryfikacja wniosków mieszkańców Katowic o nowe drzewa z aplikacji wCOP drzewo. Pierwsze nasadzenia już jesienią.

Aplikacja wCOP drzewo, której nazwa ma upamiętniać Szczyt Klimatyczny ONZ (COP24) w Katowicach działa od jesieni 2018 roku i pozwala mieszkańcom w prosty sposób zaproponować miejsce dla nowych nasadzeń. Dotychczas posadzonych zostało ponad 600 drzew w ramach projektu wCOP drzewo. Właśnie zakończyła się weryfikacja zgłoszeń w jego drugiej edycji. Wynika z niej, że do posadzenia będzie kolejnych 312 drzew w całym mieście.

Katowice w czołówce zielonych miast

Katowice należą do najbardziej zielonych miast w Polsce. Udział terenów zielonych i wód w ogólnej powierzchni Katowic wynosi 51,8 proc. Zieleń stanowi też 62,3 proc. ogólnej powierzchni nieruchomości należących do miasta.

W ciągu dwóch lat za pośrednictwem aplikacji mieszkańcy Katowic wysłali 744 zgłoszenia. Świadczy to o dużej popularności narzędzia w Katowicach ale też wymaga pracy i czasu, żeby wszystkie wnioski przeanalizować. Zajmuje się tym zespół, złożony z pracowników urzędu miasta i jednostek miejskich.

Pod uwagę brane są wszystkie znaczące aspekty, a więc przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, własność terenu, uzbrojenie w sieć linii oraz urządzeń podziemnych i napowietrznych, plany inwestycyjne komunalnego zakładu gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwo ruchu (MZUiM), zgodność z uwarunkowaniami prawnymi w zakresie ochrony środowiska czy ogólną wizją zagospodarowania terenu pod kątem zieleni.

O tym, że nowe nasadzenia drzew to same korzyści nie trzeba nikogo przekonywać. Drzewa m.in. pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen, absorbują zanieczyszczenia powietrza, dają cień i obniżają odczuwalną temperaturę latem. Łagodzą stres i zachęcają do spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu. Znacząco poprawiają też estetykę miasta i wpływają na wzrost wartości nieruchomości.

Edukacja i wspólne kształtowanie przestrzeni

– Aplikacja pełni funkcję użytkową i edukacyjną. Dzięki niej możemy wzbogacać wiedzę mieszkańców o drzewach, ale też pokazać, jak wygląda proces sadzenia drzew w przestrzeni miejskiej, jakie gatunki można sadzić na konkretnych terenach i na jakie bariery można natrafić – wyjaśnia Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator projektów społecznych w UM Katowice. – Drzewa z drugiej edycji zakład zieleni miejskiej będzie sadził sukcesywnie począwszy od jesieni tego roku. O terminach mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie – dodaje.

Aplikacja spełnia też inne cele. Po pierwsze mieszkańcy Katowic mogą uczestniczyć w kształtowaniu krajobrazu miasta i inicjowaniu zmian w najbliższym otoczeniu. Zaangażowanie społeczności lokalnej pozwala dokonywać nasadzeń zgodnie z jej oczekiwaniami.

Po drugie, dzięki nowym nasadzeniom, przestrzeń miejska staje się bardziej atrakcyjna i lepsza do życia, bo drzewa wpływają na poprawę mikroklimatu. W ramach akcji sadzone są duże drzewa, czyli wysokie na minimum 2,5 metra, o obwodzie pnia 12 – 14 cm i więcej (na wysokości 1 metra). Gatunki to m.in. jabłonie, wiśnie, klony, głogi, brzozy, sosny, dęby, lipy, jesiony, topole, świerki, buki i jarząby. Jedno drzewo kosztuje ok. 700 złotych. Aplikacja daje też wymierne efekty. W wyniku pierwszej edycji w mieście posadzono ponad 600 drzew. Wiele z nich w obecności wnioskodawców i z ich pomocą.

WCOP drzewo jest elementem miejskiego projektu KATOobywatel.

Czytaj więcej

Skomentuj