Ponad 1,6 mln zł unijnego dofinansowania otrzymała gmina Gromnik (woj. małopolskie) na kompleksową odnowę centrum miejscowości. Pieniądze pochodzą z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

13 lutego Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela oraz Wójt Gminy Gromnik Bogdan  Stasz podpisali umowę  o dofinansowanie tej inwestycji.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 288 213,00 PLN. Samorząd Województwa w ramach MRPO przyznał dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 1 601 749,00 PLN.

Efektem realizacji projektu ma być kompleksowe, estetyczne zagospodarowanie centrum miejscowości m.in. poprzez modernizację założenia parkowego (w tym m.in. nowe ścieżki spacerowe, estetyczne oświetlenie, monitoring, elementy małej architektury – ławki, kosze, mostek), Przebudowana zostanie także droga wraz z wykonaniem parkingu pod zabytkowym kościołem. Powstaną także nowe ciągi piesze pomiędzy najistotniejszymi obiektami. Odnowione również zostaną  trzy obiekty publiczne: szkoła, GOK, i budynek gminny.

źródło: malopolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj