Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka powołał do życia zespół do spraw wsparcia budowy elektrociepłowni opalanych wysokokaloryczną frakcją odpadów komunalnych.

W skład nowego zespołu wejdą przedstawiciele resortów zajmujących się klimatem oraz rozwojem regionalnym, a także zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju SA. W jego pracach z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także zaproszone osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zleconych zadań, a przede wszystkim przedstawiciele instytucji naukowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw energetycznych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Do zadań powołanego zespołu należeć będzie m.in. analiza rynku ciepła oraz potencjału rynku odpadów komunalnych pod kątem zabezpieczenia dostaw paliwa do elektrociepłowni opalanych wysokokaloryczną frakcją odpadów komunalnych, wypracowanie modelu finansowania oraz wspierania realizacji inwestycji polegających na budowie lub modernizacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, a także zaproponowanie zmian w przepisach bądź ich kierunków, umożliwiających realizację niezbędnych inwestycji dotyczących spalarni odpadów.

Temat budowy i modernizacji spalarni będzie szeroko poruszany podczas Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada.

Czytaj więcej

Skomentuj