1 / 11

Na terenach zieleni nad rzeką Widawą w Namysłowie prowadzone będą prace, których celem jest utworzenie lokalnego centrum bioróżnorodności. Projekt kosztować będzie ok. 3 mln zł.

Miasto w połowie br. pozyskało 2,5 mln zł dofinansowania na projekt „Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie”, który zakłada inwestycje na trzech rzecznych wyspach. Na wyspie koło ul. Parkowej powstać mają ścieżki, urządzenia zabawowo-edukacyjne, oświetlenie, ławki i stojaki na rowery oraz mini-amfiteatr.  Na sąsiedniej wyspie powstaną alejki prowadzące do stanowisk edukacyjnych, pomost widokowy, ławki, a także 18-metrowa wieża obserwacyjna z lunetą i stacją meteorologiczną. Z kolei w Parku pod Grzybkiem wyremontowane zostaną m.in. schody i ścieżki wokół stawu, powstanie rampa dla niepełnosprawnych, ławki i stojaki rowerowe, a także dwa pomosty z lunetą do obserwacji środowiska wodnego.

Część mieszkańców Namysłowa protestuje przeciwko zmianom związanym z likwidacją popularnego „grzybka” – miejsca spotkań lokalnej społeczności – i proponuje wykonanie jego remontu. Tymczasem projektanci zaplanowali w jego miejscu całkiem nową budowlę, nawiązującą kształtem do kwiatu grzybienia – rośliny występującej na tych terenach. W grudniu w tej sprawie odbyć mają się konsultacje społeczne.

Namysłowskie inwestycje w zieleń mają na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów miasta, ochronę i odbudowę kapitału naturalnego w postaci siedlisk cennych przyrodniczo, utworzenie infrastruktury służącej ochronie przyrody, edukacji ekologicznej i promocji obszarów przyrodniczych, a także zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska i ekologii.

Czytaj więcej

Skomentuj