W 2020 roku w Szczecinie pojawiło się ponad 630 nowych drzew. Nowe nasadzenia kosztowały 600 tysięcy złotych. W tym roku tylko w ramach jednego przetargu przewidziano kwotę wydatków na nowe nasadzenia na poziomie aż 900 tysięcy złotych. Skoro wzrósł budżet i drzew powinno być więcej. 

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie rozpoczął przygotowania do przetargu na wielkie sadzenie drzew w Szczecinie. W tym roku ma być ich znacznie więcej. Drzewa zasadzone będą w całym mieście – zarówno w lewobrzeżnej, jak prawobrzeżnej części Szczecina. Objęte będą gwarancją i zabiegami pielęgnacyjnymi. Obecnie trwa ustalanie lokalizacji nasadzeń. Przetarg ogłoszony zostanie w połowie roku, a drzewa pojawią się jesienią 2021.

Dla porównania: w ubiegłorocznym budżecie Szczecina znalazło się na ten cel 600 tysięcy złotych. W ramach tej sumy udało się zasadzić 630 drzew – wszystkie objęte 3-letnią gwarancją zawierającą regularne zabiegi pielęgnacyjne, czyli: podlewanie, odchwaszczanie czy nawożenie. Drzewa znalazły się zarówno w parkach, jak i w pasach drogi. Gatunki nasadzeń są bardzo zróżnicowane. Objęły m.in. robinie, lipy, jarząby, klony, wiśnie, platany, kasztanowce, buki, graby, świerki, daglezje czy brzozy. Większość z nich jest sporych rozmiarów, bo dochodzi nawet do 5 metrów wysokości.

Kolejne 40 tysięcy drzew w lasach miejskich

Wielkie sadzenia przeprowadzą w tym roku również pracownicy lasów miejskich, którzy zadeklarowali, że każdego roku Szczecinowi przybywało będzie ponad 20 tysięcy drzew.

– Deklarowaliśmy tyle, ale mamy pewną niespodziankę – przyznają. – Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna w naszym życiu jest zieleń. Z tego powodu postanowiliśmy, że drzew posadzimy dwa razy więcej – ponad 40 tysięcy. Będziemy chcieli połączyć to ze spotkaniami z dziećmi, z zajęciami terenowymi. Ale to jeszcze nie koniec. Jako Zakład Usług Komunalnych przygotowujemy wydarzenie, jakiego w naszym mieście jeszcze nie było – informują przedstawiciele ZUK w Szczecinie.

Wycięto 294 drzewa w 2 miesiące, 47 uratowano

W styczniu i lutym 2021 roku z terenów miejskich wycięto 294 drzewa. Decyzję na wycinkę 118 z nich wydał Marszałek Województwa, 163 – Wojewoda Zachodniopomorski (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowych), 5 – Prezydent Miasta Szczecin (dla Skarbu Państwa), 8 – Wojewódzki Konserwator Zabytków. Miasto ostatecznie odstąpiło od wycinek 47 drzew.

Najkorzystniejszy termin agrotechniczny przypada na jesień, dlatego też uzupełnienie ubytku w drzewostanie w większości będzie realizowane w tym okresie w stosunku 1 drzewo wycięte – co najmniej 1 posadzone.

Kto wydaje decyzję na wycinkę i może się z nią nie zgodzić?

Ostatnie zdanie na temat wycinki z terenów miejskich Szczecina zawsze należy do służb urzędu marszałkowskiego, wojewody lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Miasto lub podległe zakłady, jednostki, czy spółki wnioskują o wycinkę, zasadność wniosku jest badana przez urzędników Marszałka. Reguluje to Ustawa o ochronie przyrody – art.90 ust 2: „Jeżeli Prezydent Miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty – z terenów nieruchomości będących własnością gminy, zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje Marszałek Województwa ( m. in. pasy drogowe, skwery , zieleńce, parki, placówki oświatowe, niezagospodarowane tereny gminne itp.) Z pozostałych terenów organem właściwym do załatwiana spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów jest Prezydent Miasta”.

W przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Wojewoda natomiast decyduje o wycince drzew związanych z inwestycjami drogowymi.

Czytaj więcej

Skomentuj