Rusza projekt NOAH, który ma pomóc miastom lepiej zapobiegać zagrożeniom powodziowym, a w efekcie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.

Celem projektu NOAH jest wypracowanie narzędzi przeznaczonych dla planistów miejskich w zakresie planowania przeciwpowodziowego. 18 partnerów, kierowanych przez Uniwersytet Techniczny w Tallinie, ma stworzyć koncepcję kompleksowego planowania i wdrożenia inteligentnych systemów odwodnieniowych, które są oparte na planowaniu zlewniowym do codziennych praktyk miast i służb wodociągowo-kanalizacyjnych. Ma się to przyczynić do zmniejszenia nawet o połowę napływu zanieczyszczeń z obszarów miejskich do Morza Bałtyckiego wskutek powodzi.

Łączny budżet projektu to niemal 3 mln euro, z czego dofinansowanie wynosi 2,4 mln euro.

W przedsięwzięciu uczestniczy dziewięć miast i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, dwie organizacje patronackie oraz Politechnika Gdańska, która wchodzi w skład siedmiu instytucji akademickich i badawczych z sześciu krajów zlokalizowanych wokół Morza Bałtyckiego biorących udział w projekcie.

Naukowcy w Polsce w ramach projektu badają wpływ opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania na istniejący system kanalizacyjny funkcjonujący na terenie Słupska.

– Planowany system monitoringu obejmujący pomiar poziomu wypełnienia kanałów zintegrowany z siecią deszczomierzy zlokalizowanych na terenie miasta umożliwi zbadanie zależności pomiędzy intensywnością i zasięgiem opadów atmosferycznych w odniesieniu do ryzyka wystąpienia zjawisk powodziowych wraz z oceną ich potencjalnych skutków dla środowiska. Dane meteorologiczne z deszczomierzy i techniczne z punktów pomiarowych na istniejących kolektorach ściekowych będą wykorzystane m.in. do opracowania modelu hydraulicznego systemu kanalizacyjnego miasta przy uwzględnieniu różnych scenariuszy opadowych – tłumaczy dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik projektu na Politechnice Gdańskiej.

Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2021 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj