Uwzględnienie wymogów prawa autorskiego przy projektowaniu zieleni w przestrzeni publicznej to niezwykle ważna kwestia. Dotyczy to zazwyczaj poważnych procesów inwestycyjnych, a błędy w tej materii skutkują dużymi dodatkowymi kosztami i powstaniem kryzysowych sytuacji, z zagrożeniem dla powodzenia realizacji inwestycji włącznie.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że sprawa jest dość prosta: należy przygotować solidny projekt i w jego oparciu doprowadzić do realizacji nowych i atrakcyjnych zielonych aranżacji w miejskiej przestrzeni. Jednak w tym przypadku niezwykle ważne jest uwzględnienie wymogów prawa autorskiego. Natomiast brak ich uwzględnienia ostatecznie generować może bardzo poważne, a przy tym zupełnie niepotrzebne koszty.

Duże i poważne przedsięwzięcia

Projektowanie i realizacja terenów zieleni w miastach, to z reguły duże przedsięwzięcia wymagające współdziałania wielu specjalistów z branży zielonej – projektantów, wykonawców i inspektorów nadzoru.

Inwestycje realizowane w ramach procesu budowlanego często podlegają dodatkowym obostrzeniom, które dotyczą również projektantów. Inwestorzy przygotowując się do realizacji inwestycji powinni więc już na etapie przetargu przemyśleć ich (projektantów), zadania i to nie tylko na poziomie tworzenia koncepcji, ale również w dalszym procesie realizacji. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia interesów inwestora i szans powodzenia całego przedsięwzięcia.

Podstawą są jasne zasady

Brak jednoznacznych zasad współdziałania w ramach nadzoru autorskiego może generować dodatkowe i znaczne koszty, co samo w sobie jest bardzo poważnym błędem i przyczyną często trudnych do rozwiązania sytuacji kryzysowych.

Jak uniknąć kosztownych błędów?

Z pewnością odpowiedź na powyższe pytanie (i na wiele innych ważnych kwestii), poznają uczestnicy Szkolenia online pt. „Prawo autorskie w projektowaniu terenów zieleni w przestrzeni publicznej”, które odbędzie się w środę, 21 września 2022 r., w godzinach od 9.00 do 12.00.

Adwokat i specjalistka

Szkolenie poprowadzi adwokat Sara Til Dąbrowska, zrzeszona w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Prawniczka specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących architektury krajobrazu, a także zagospodarowania terenów zieleni.

Czym są prawa autorskie?

Tematykę webinarium podzielono na trzy bloki tematyczne. Blok pierwszy to odpowiedzi na pytania: Czym są prawa autorskie do projektu i jak rozumieć prawa zależne? Co powinno się znaleźć w umowie na wykonanie projektu? Czy mając projekt, można wykonać inwestycję?

Jak dokonywać zmian w projektach?

Drugi blok tematyczny obejmować będzie informacje z zakresu dokonywania zmian koncepcyjnych w projekcie, a także tego, czy inwestor może je wprowadzać. Ponadto omówione zostaną zagadnienia związane z dopuszczalnymi metodami wprowadzania poprawek ewentualnych błędów w projekcie.

Osobiste prawa i prawidłowy nadzór autorski

Trzeci blok tematyczny zawierać będzie odpowiedzi na pytania: Czym są osobiste prawa autorskie projektanta i jak je wykonuje? Dlaczego nadzór autorski ma takie znaczenie? Jak chronić interesy inwestora w razie sporu z projektantem? Jakie są kluczowe aspekty sporów sądowych?

Po bardzo korzystnej cenie!

Zapisy na Szkolenie online pt. „Prawo autorskie w projektowaniu terenów zieleni w przestrzeni publicznej” (środa, 21 września 2022 r., w godz.: 9.00-12.00), już trwają, a dla tych uczestników, którzy zapiszą się do 14 września (do godz. 14.00), przewidziano bardzo korzystną cenę udziału.

Szczegóły i rejestracja: https://prawoszkolenie.abrys.pl/

Czytaj więcej

Skomentuj