Zgodnie z zapowiedziami, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Aukcje odbywać się będą od 26 maja do 11 czerwca i zostaną rozstrzygnięte do końca czerwca.

Jak poinformował Urząd, ogłoszenia dla każdej z sesji aukcji zostały opublikowane w BIP URE. Z ośmiu tegorocznych aukcji siedem przeznaczonych jest dla nowych instalacji. W sumie we wszystkich aukcjach na sprzedaż trafi ponad 68 TWh energii elektrycznej o maksymalnej wartości blisko 24 mld zł.

Parametry tegorocznych aukcji określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Uzupełnieniem tych regulacji jest wymienione wyżej rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj