Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowele pakietu odpadowego, w którego skład wchodzą ustawy o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w sierpniu – zapowiada minister Henryk Kowalczyk. Pakiet ma uszczelnić system i zakończyć szereg nieprawidłowości w polskiej gospodarce odpadami.

Regulacje w wprowadzają szereg zmian do systemu gospodarki odpadami w Polsce. Najważniejsze z nich to wdrożenie kaucji gwarancyjnych, obowiązkowy monitoring składowisk, kontrole interwencyjne bez zapowiedzi oraz skrócenie czasu magazynowania odpadów z lat trzech do roku.

Przepisy wejdą w życie już 15 sierpnia

Resort środowiska zapowiada, że nowe przepisy mogą wejść w życie już w połowie sierpnia. – Większość przepisów obu ustaw ma 14-dniowe vacatio legis. Zatem bardzo realne jest, by 15 sierpnia weszły one w życie – wskazuje minister Kowalczyk.

Wyjątkiem są przepisy wprowadzające obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Z kolei przepisy dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów miałyby wejść w życie po 12 miesiącach.

Odpowiedź na postulaty branży?

Jak podaje strona rządowa, ustawa wprowadza zmiany realizujące postulaty samorządów województw w sprawie rozwiązania problemu porzucania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych oraz w miejscach, w których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami niezgodnie z przepisami prawa. Celem ustawy jest zapobiegać zjawisku pożarów nagromadzonych odpadów, które nasiliło się w ostatnich miesiącach.

Cała prawda o pożarach. Słabość prawa zachętą do podpaleń?

O poprawki do ustaw wnosili przedstawiciele branży odpadowej. Wskazywali, że szybkie tempo prac nad zmianami w przepisach oraz znaczne ograniczenie konsultacji społecznych może doprowadzić do efektu odwrotnego niż oczekiwany, a nawet do likwidacji wielu podmiotów działających na rynku.

Zmiany, które znalazły się w noweli po pracach w komisjach sejmowych dotyczą zapisów o zwolnieniu niektórych odpadów z obowiązkowego ograniczenia okresu składowania z lat trzech do roku. Mowa o niezanieczyszczonej ziemi, którą wykorzystuje się do prac budowlanych, w tym budowy dróg. Ustawa dopuszcza również działalność związaną ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów w przypadku nieobowiązywania na danym terenie miejscowych planów i bez decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zakaz importu odpadów komunalnych

Istotny zapis dotyczy także zakazu importowania odpadów komunalnych spoza kraju.
– Zamknęliśmy ustawowo możliwość przywozu jakichkolwiek odpadów komunalnych do Polski. Było to konieczne ze względu na to, że zgody na przywóz do kraju surowców wtórnych z wysortowanych odpadów komunalnych, takich jak np. plastik czy metale, były wykorzystywane jako pretekst do nielegalnego sprowadzania do Polski zmieszanych odpadów komunalnych – powiedział minister środowiska.

Mowa o sytuacjach, gdy ktoś miał zgodę na przywóz złomu i pod tym pretekstem przywoził inne odpady. – Chcę również podkreślić, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie wydawał zgód na przywóz odpadów komunalnych. Teraz uregulowaliśmy te kwestie w ustawie – wskazywał Kowalczyk.

Kierownictwo GIOŚ odwołane. Wkrótce poznamy nowego szefa

IOŚ z uprawnieniami organów ścigania

Pakiet wprowadza też szersze kompetencje dla Inspektorów Ochrony Środowiska, którzy “będą mieli praktycznie wszystkie uprawnienia jak organy ścigania, poza możliwością stosowania środków przymusu bezpośredniego”.

– Inspektorzy będą mogli przeszukiwać podejrzane nieruchomości i samochody. Będą mogli prowadzić też kontrole o każdej porze dnia i nocy, legitymować oraz używać dronów do obserwacji – powiedział Kowalczyk.

Dochodzi do tego również nakazywanie wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzenia, a także możliwość wydawania przez wioś w trakcie kontroli decyzji wstrzymującej działalność stwarzającą zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska – w rygorze natychmiastowej wykonalności.

Do zadań IOŚ należeć będzie również ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym.

Źródło: PAP

Czytaj więcej

4 Komentarze

  1. oj tam oj tam… Przecież nowy zastępca GIOŚ to milicjant z krwi i kości w dodatku z doświadczeniem z drogówce, więc na pewno wyda dyrektywy jak się posługiwać lizakiem… Przy okazji wyda też wytyczne jak używać służbowych samochodów do celów podwózki nawalonych kolesi (vide: śmierć dwójki policjantów w 2007r. kiedy był wiceministrem MSW) a także okólnik jak szybko i sprawnie dostarczać wieśmaki do głodnych towarzyszy, strudzonych podróżą…

  2. Jestem ciekawy w jaki sposób zostanie rozwiązany problem zatrzymywania pojazdów. Przecież wszystkie organy uprawnione do kontroli pojazdów posiadają odpowiednie umundurowania (czapki, kamizelki) oraz “lizaki” lub świetlne lance. Chodzi tu również o bezpieczeństwo inspektorów.

Skomentuj