Częstochowska prokuratura rejonowa zajmie się zawiadomieniem, które w sprawie naliczania wysokości stawek opłaty „śmieciowej” od zużycia wody złożył radny PiS Piotr Wrona. Wcześniej regionalna izba obrachunkowa nie miała zastrzeżeń dla wprowadzenia takiego rozwiązania.

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Częstochowie dla budynków wielorodzinnych uzależniona jest od zużycia wody. Właściciele domów płacą od zadeklarowanej liczby mieszkańców.

W tym pierwszym przypadku stawka „odpadowa” za 1 m sześc. zużytej wody wynosi 9,60 zł.

Jak informuje Życie Częstochowy kalkulację przyjęto na podstawie średniego zużycia wody na jednego mieszkańca w mieście podanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, które w 2019 r. wynosiło 3,13 m sześc. miesięcznie oraz „ministerialną normę zużycia wody”, wynoszącą 2,4–3 m sześc. na osobę miesięcznie.

Zużycie przez mieszkańców domów wielorodzinnych w Częstochowie 3 m sześc. wody przy stawce 9,60 zł odpowiada więc opłacie 29 zł za osobę (pod uwagę jest brana średnia zużycia wody w lokalu za okres 6 miesięcy), która obowiązuje dla mieszkańców domów jednorodzinnych.

Część radnych miała wątpliwości w sprawie zapisów uchwały. Radny PiS Piotr Wrona mówił o porażającym szeregu nieprawidłowości. Jak mówił przedstawił je u wojewody oraz w RIO w Katowicach, która jednak nie znalazła w uchwale nieprawidłowości.

Radny złożył więc zawiadomienie do prokuratury i jak zapewnia, ma informację, „że zajmie się ona sprawdzeniem pod względem prawnym tej uchwały”.

Chcą złożyć wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchylenie uchwały, dlatego radni PiS zbierają od mieszkańców. – Ten proces może trwać jednak latami. Dlatego będziemy występować o zabezpieczenie postępowania w postaci zawieszenia uchwały – mówi radny Wrona. – Niedawno w Warszawie sąd zawiesił podobną uchwałę. Mam nadzieję, że nasz częstochowski podejmie podobne kroki – podsumowuje.

Źródło: Życie Częstochowy

Czytaj więcej

4 Komentarze

  1. dokładnie , tych co nie płacą niech ścigają innymi sposobami bo jak i wtedy tak i teraz najbardziej poszkodowani są uczciwie płacący mieszkańcy

Skomentuj