Odcinek Warty zostanie zmodernizowany od mostu Przemysła I do rozwidlenia z Cybińskim Kanałem Ulgi. Inwestycja wpłynie na wzrost bezpieczeństwa i atrakcyjności terenów nad Wartą. Budowa zakończy się w grudniu 2021 r.

Planowana modernizacja ubezpieczeń brzegowych obejmie fragment 2,5 km (po obu stronach rzeki będzie to łącznie 5 km). Projekt zakłada remont elementów infrastruktury brzegowej: tarasów, schodów, slipów oraz wylotów z kanalizacji deszczowej obejmującej ciąg pieszy po obu stronach brzegu rzeki i elementy cumownicze.

– Mieszkańcy Poznania chętnie spędzają czas nad rzeką. W ostatnich latach na terenach nadwarciańskich realizowany był szereg inwestycji, powstała m.in. przystań jachtowa w Starym Porcie, rozbudowywana jest Wartostrada. Cały czas przybywa miejsc do rekreacji. Latem poznaniacy i turyści mogą wypocząć na plażach miejskich, przepłynąć się tramwajem wodnym, wypożyczyć łódź motorową i kajaki. Do wyboru mają też wiele wydarzeń kulturalnych. Dzięki rozbudowie monitoringu miejskiego i montażowi oświetlenia nad Wartą jest coraz bezpieczniej. Rewaloryzacja brzegów Warty to kolejny krok – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Element walki z suszą

Podczas prac polegających na zabezpieczaniu brzegów zostaną zastosowane przepuszczalne umocnienia w postaci koszy i materacy gabionowych, wypełnionych kamieniem naturalnym i humusem, które następnie zostaną pokryte zielenią. Pozwoli to na rozszczelnienie powierzchni skarp przyczyniając się do zwiększenia retencji gruntowej oraz odpływu powierzchniowego na rzecz gruntowego.

– Z obecnego ekosystemu zostaną wyeliminowane płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody do gruntu. Zastąpią je materiały naturalne, tj. kamień, drewno, zieleń. Dzięki takiemu zabiegowi nastąpi poprawa w funkcji ekosystemu. Materiały proekologiczne sprawią, że woda będzie poddawana naturalnej filtracji. Przyjęte rozwiązania zabezpieczą brzegi rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych – tłumaczy Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Widoczne są liczne zaniedbania

Prace rozpoczną się w połowie sierpnia 2020 r. od brzegu prawy (brzeg wschodni, po stronie Rataj) i będą podzielone na sześć etapów. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się od terenu przy moście Przemysła I, na odcinku między 243+500 a 244+155 kilometrem biegu Warty. Obecne umocnienia rzeki zostały wykonane pod koniec lat 60. ub.w. Obecnie widoczna są tam liczne spękania, wykruszenia i liczne załamania. Zagrażają one bezpieczeństwu wypoczywających nad rzeką, utrudniają uprawianie sportów wodnych i wpływają niekorzystnie na ekosystem.

W przetargu na roboty budowlane złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW z Grodziska Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwie przez Miasto Poznań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2. Mała retencja.

Potrzeba kolejnych działań

Całkowita wartość projektu to 30,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ok. 85 procent czyli ok. 26 mln zł. Pozostała część to wkład własny RZGW w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta Poznania.

– Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać w przyszłości środku na kolejny etap – od rozwidlenia do mostu Garbarskiego. Musi być w to jednak zaangażowane Państwo ponieważ wszystkie te opaski betonowe nie są własnością Miasta, a Skarbu Państwa. Nie możemy więc wyłożyć w całości pieniędzy na ich remont – zaznacza Mariusz Wiśniewski.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj