W czerwcu we Wrocławiu na osiedlu Jerzmanowo-Jarnołtów ma zostać przeprowadzona budowa odcinka 12 km kanalizacji. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 57 mln zł. Prace częściowo zostaną wykonane technologią bezwykopową.

W innych ulicach zastosowana zostanie metoda mieszana, czyli bezwykopowo-tradycyjna, co będzie uzależnione od organizacji ruchu zastępczego na tych ulicach.

Kanalizacja ma powstać w 50 proc. dzięki użyciu przewiertów. Modernizacja ma objąć także budowę przepompowni ścieków i przebudowę ponad 2 km sieci wodociągowych. Termin ukończenia realizacji przewidziano na początek 2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) we Wrocławiu stosuje metodę bezwykopową w 50 proc. projektów modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście.

Już w 1993 r. przy użyciu metody CIPP (ang. Cured In Place Pipe) wykonano odnowę syfonu przy moście Mieszczańskim i do dziś jest to skuteczna metoda renowacji stosowana przez MPWiK, które na co dzień eksploatuje ponad 2000 km sieci wodociągowej i niemal 2000 km kanalizacji w mieście.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj