Będzie nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę – zapowiedziała wiceminister gospodarki morskiej Anna Moskwa. Obecnie trwa analiza przepisów, które sprawiają najwięcej problemów.

– Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje nowelizację ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – poinformowała wiceszefowa resortu Anna Moskwa w odpowiedzi na poselską interpelację.

Ustawa funkcjonuje w systemie prawnym od blisko 20 lat i „wymaga przeprowadzenia zmian ze względu na konieczność dostosowania do zmieniających się stosunków społeczno-ekonomicznych, a także dokonującego się postępu technicznego i naukowego”, powiedziała wiceminister Moskwa.

Zespół pracuje od września

Obecnie prowadzone są w resorcie prace mające wskazać problematyczne elementy systemu. Wiceminister poinformowała, że już we wrześniu 2018 r. został powołany zespół doradczy do spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który zajmuje się kompleksową analizą zagadnień związanych z tym obszarem.

Ministerstwo zwróciło się też do wszystkich gmin w celu zebrania informacji na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, aby umożliwić przekazanie sygnałów na temat koniecznych zmian w uzzw.

Potrzeba czasu

Wiceminister Anna Moskwa dodała, że przygotowanie nowego aktu prawnego, obejmującego tak szeroki zakres tematyczny, wymagało będzie przeprowadzenia czasochłonnych prac legislacyjnych i poprzedzających je prac analitycznych związanych z przygotowaniem oceny skutków tej nowej regulacji m.in. na: sektor finansów publicznych, przedsiębiorców, obywateli czy środowisko naturalne.

– Wymaga to odpowiedniego czasu i dużej ilości informacji – dodała wiceminister.

Tymczasem już niebawem może zostać zakończony proces zmiany dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest ona procedowana przez Radę Europejską, po jej przyjęciu Polska będzie musiała dostosować swoje prawo do nowych wymagań.

Źródło: samorzad.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj