– To silny i mile widziany sygnał – mówi Peter Kurth, prezes FEAD (Europejskiej Federacji ds. Gospodarki Odpadami i Usług Środowiskowych) o przedłożonym w ubiegłym tygodniu projekcie zaostrzające przepisy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych.

Jak relacjonuje „Recycling Today” FEAD „popiera ambicje Komisji Europejskiej  odzwierciedlone we wniosku dotyczącym opakowań i odpadów opakowaniowych”.

Generowanie popytu na recyklaty

FEAD zauważa, że sektor musi być stymulowany za pomocą zdecydowanych i wiążących środków w celu stymulowania popytu na recyklaty. – Proponowane środki, takie jak obowiązkowa zawartość materiałów pochodzących z recyklingu, spowodowałyby niezbędny szok popytowy na produkty pochodzące z recyklingu, a tym samym uruchomiły inwestycje w selektywną zbiórkę, sortowanie i innowacyjny recykling – zauważa FEAD.

Federacja z uznaniem odnotowuje także ogłoszenie vacatio legis w tej sprawie, zaznaczając, że pozwoli ono przemysłowi i państwom członkowskim na rozwinięcie całej niezbędnej infrastruktury we właściwych ramach czasowych.

– Organizacja twierdzi, że uważa środki ekoprojektowania za kluczowe, twierdząc, że jest to pierwszy niezbędny krok na początku procesu produkcyjnego w celu osiągnięcia pełnej możliwości recyklingu przy jednoczesnym zapewnieniu połączenia funkcjonalności i zrównoważonego rozwoju – relacjonuje „Recycling Today”.

– Proponowane przez Komisję rozporządzenie wskazuje na silną wolę zamknięcia obiegu w sektorze opakowań. To silny i mile widziany sygnał, który zgodny jest z wolą firm odpowiedzialnych za gospodarkę odpadową. Doceniana jest nasza kluczowa rola w całym łańcuchu od produktów do odpadów w tworzeniu gospodarki europejskiej o obiegu zamkniętym – komentuje Peter Kurth, prezes FEAD.

O nowym prawie

Zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych, wspieranie ponownego użycia i ponownego napełniania oraz spowodowanie, aby wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu do 2030 r. – to główne cele rozporządzenia Komisji Europejskiej, którego projekt przedstawiono 30 listopada.

Za pomocą nowych przepisów chce UE chce osiągnąć następujące cele:

  • Po pierwsze zapobiec produkowaniu odpadów opakowaniowych: zmniejszenie ich ilości, ograniczenie zbędnych opakowań oraz promowanie rozwiązań w zakresie opakowań wielokrotnego użytku i wielokrotnego napełniania.
  • Po drugie podwyższyć jakości recyklingu („zamknięty obieg”): dzięki czemu do 2030 r. wszystkie opakowania znajdujące się na rynku UE będą nadawać się do recyklingu w opłacalny ekonomicznie sposób.
  • Po trzecie zmniejszyć zapotrzebowania na pierwotne zasoby naturalne i stworzenie dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych poprzez zwiększenie wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach, nakładając obowiązkowe cele.

 

Czytaj więcej

Skomentuj