1 / 3

Na ujęciu wody w Podlesiu Rabsztyńskim zakończono prace modernizacyjne związane ze zmianą systemu dezynfekcji wody. Dzięki wykorzystaniu promieniowania UV do mieszkańców płynie woda o znacznie lepszym smaku i zapachu.

Wdrożenie nowej technologii pozwoliło ograniczyć wykorzystanie podchlorynu sodu, którego obecność w wodzie wodociągowej jest niezbędna z uwagi na konieczność stałego dezynfekowania sieci wodociągowej.

Poziom „chlorowania” wody w Olkuszu osiągnął obecnie konieczne minimum. Wiele zalet technologii z promieniami ultrafioletowymi w stosunku do tradycyjnych metod sprawiło, że jest ona coraz to chętniej stosowana zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Przede wszystkim jest to proces czysto fizyczny, który nie zmienia smaku i zapachu wody.

Postrach dla bakterii

Dezynfekcja wody promieniami UV wykorzystuje naturalne i skuteczne właściwości bakteriobójcze światła ultrafioletowego, dzięki temu technologia jest bezpieczna i nieinwazyjna.

Pod wpływem działania UV mikroorganizmy zostają zabite albo też tracą zdolność rozmnażania się. Ponadto zastosowanie promieniowania ultrafioletowego powoduje ograniczenie powszechnie stosowanych środków uzdatniających i poprawia jakości wody do picia pod względem jej własności organoleptycznych (smak, zapach).

UV to nie nowość

Technologia dezynfekcji wody za pomocą promieni UV jest obecna w olkuskich wodociągach już od końca lat 90-tych XX wieku, gdzie była stosowana na nieistniejącej już Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, produkującej wodę pitną dla ponad 80 tysięcy mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Również nowy system zaopatrzenia w wodę dla ludności czterech gmin, funkcjonujący od 2016 roku, w którym głównym źródłem wody są ujęcia zlokalizowane w gminie Klucze, opiera się na dezynfekcji wody za pomocą promieni UV. PWiK w Olkuszu dąży do tego aby na wszystkich eksploatowanych ujęciach, w dłuższym horyzoncie czasowym, została wdrożona technologia dezynfekcji wody za pomocą promieni ultrafioletowych.

Czytaj więcej

Skomentuj