Potencjał i możliwości rozwoju biogospodarki w Polsce przedstawia najnowszy raport Bio-based Industries Consortium (BIC). Wynika z niego, że Polska jest potentatem w produkcji wysokiej jakości żywności i ma duże zasoby biologiczne, żeby stać się ważnym punktem na biogospodarczej mapie Europy. 

Biogospodarka w Polsce skupia się wokół tradycyjnych sektorów: rolnictwa, leśnictwa i przetwórstwa spożywczego. Ta gałąź krajowej gospodarki odpowiedzialna jest za niemal 20 proc. zatrudnienia oraz 10 proc. całkowitej wielkości produkcji.

Polska jest na siódmym miejscu w Europie jeśli chodzi o wartość sektora rolniczego (w czołówce są Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania) i zajmuje czwarte miejsce wśród krajów UE w produkcji rzepaku.

Rolnictwo głównym źródłem biomasy

Aż 76 proc. biomasy w Polsce pochodzi z sektora rolnictwa. Dużą rolę w gospodarce kraju odgrywa także przemysł chemiczny i farmaceutyczny – ten drugi odnotował wzrost sięgający 60 proc. na przestrzeni ostatniej dekady.

– Przygotowany przez nas raport pokazuje ogromny potencjał rozwoju biogospodarki w Polsce. Polska jest w trakcie przygotowania narodowej strategii rozwoju w tym obszarze. BIC i BBI JU chcą aktywnie współpracować z lokalnymi partnerami w celu wsparcia   zrównoważonego rozwoju i wykorzystania potencjału europejskiej biogospodarki –  powiedział Dirk Carrez, dyrektor BIC.

3,7 miliarda euro na innowacje

Mimo że Polska nie opublikowała dotąd swojej strategii w tym obszarze, jeszcze w tym   roku przedstawiony ma zostać plan działania, który pomoże w rozwoju krajowego bioprzemysłu. W lipcu tego roku przedstawiciele BIC przyjadą do Polski budować świadomość potencjału biogospodarki i integrować uczestników rynku w tworzeniu tego obszaru gospodarki.

Produkcja oparta na biotechnologii w znaczącym stopniu zależy od innowacji, co wiąże się inwestycjami w nowe technologie i rozwiązania. Mają one umożliwić wytwarzanie wysokiej jakości bioproduktów, wspierać projekty badawcze i promować biogospodarkę. Bio-based Industries Consortium (BIC) w ramach parterstwa publiczno-prywatnego (PPP) z Komisją Europejską na wsparcie europejskiego sektora biogospodarki przeznaczy 3,7 miliarda euro.

Pełny raport Bio-based Industries Consortium:

Czytaj więcej

Skomentuj