Poprawa bilansu wodnego zlewni, zwiększenie retencji, spowolnienie odpływów wody, ograniczenie obniżenie poziomu wód gruntowych na powierzchni przeszło 100 ha. Takie mają być efekty inwestycji na które Brańsk w województwie podlaskim otrzyma ponad 14 mln zł dofinansowania.

Miasto planuje budowę zbiornika wodnego małej retencji oraz uregulowanie rzeki Nurzec, która ma chronić przed suszami i powodziami. W ramach inwestycji powstanie zbiornik wodny małej retencji o powierzchni 8,8 ha, który nie będzie on rezerwuarem przepływowym.

W celu pozyskiwania wody do jego napełniania niezbędne jest wykonanie tzw. jazu stałego bez progu piętrzącego. Zbiornik o długości ok. 520 m będzie miał zmienną szerokość lustra wody (średnio od 39 m do 265 m). Przy normalnym poziomie piętrzenia wody pojemność rezerwuaru wyniesie 136,5 tys. m sześć, a przy maksymalnym – 177,3 m sześć.

W ramach inwestycji zostanie też uregulowana rzeka Nurzec. Na obu jej brzegach przeprowadzone zostaną działania porządkujące i zabezpieczające. Ma to uchronić koryto przed procesami erozyjnymi i postępującym wymywaniem gruntu.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Szczególnie ważny w okresie wiosennych roztopów i nadmiernych opadów będzie walor zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Na zmeliorowanych terenach rolnych zostaną przywrócone optymalne warunki wilgotnościowe.

– Starania o ten zbiornik trwały dwadzieścia lat. Cieszymy się, że dzięki przyznanej dotacji stawiamy przysłowiową kropkę nad „i”. Obok niezwykle ważnych kwestii ekologicznych, realizacja inwestycji pomoże również w promocji Brańska. Woda zwykle przyciąga ludzi, zatem nasze miasto będzie częściej odwiedzane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Na powierzchni ponad 8 ha będzie można popływać na sprzęcie wodnym albo powędkować – powiedział Burmistrza Brańska Czesław Sokołowski.

– Najważniejsze są jednak kwestie bezpieczeństwa: przeciwpowodziowa i zapobieganie suszom. Na uporządkowaniu brzegów rzeki Nurzec skorzystają zarazem okoliczni rolnicy, gdyż woda nie będzie zabierała łąk, które są naturalnymi pastwiskami.

Ponad 14 mln zł dofinansowania

Koszt projektu oszacowano na ponad 14,7 mln zł. Miasto Brańsko otrzymało na niego niemal 14,2 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” – część 1: „Dostosowanie do zmian klimatu”. Umowę w tej sprawie podpisano w poniedziałek, 28 maja. Inwestycja ma zostać ukończona 15 lutego 2021 r.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. jak to się dzieje że jeszcze można usłyszeć o uregulowaniu rzeki? czy my żyjemy w średniowieczu lub głębokim PRLu?

    20 lat starań i rzeczywiście pomysł jest jak sprzed 20 lat,

  2. Bzdura. To strata wody i pogłębianie suszy. W dodatku przerwanie ciągłości rzeki i eksterminacja reofilnych gatunków, nie wspominając o innych parametrach. Retencję należy robić nie w zbiornikach ale w dolinach rzecznych i w zlewni. Jeśli zbiornik jest potrzebny to buduje się go poza korytem i ma taka objętość jaka wymaga dany cel. Londyn ma ponad 10 zbiorników i żaden nie jest zbudowany na rzece!. Przekręt totalny gości którzy tkwią w XIX wieku. Dostosowanie do klimatu? kłamstwo. To zwiększenie straty wody i złamanie art 4.7 RDW bo sa tańsze rozwiązania alternatywne.

Skomentuj