Do 12 czerwca przedsiębiorstwa wod-kan muszą przedstawić projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Będą one opiniowane przez PGW Wody Polskie.

O ile rady gmin na mocy nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków utraciły kompetencje do zatwierdzania taryf (robią to PGW Wody Polskie), to nadal są podmiotem istotnym w kwestii regulaminów.

To one na podstawie projektów przedstawionych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne przygotowują projekty regulaminów i przekazują je do zaopiniowania regulatorowi. Rady gmin mają na to dwa miesiące od momentu przekazania projektu przez spółkę wod-kan.

Czyja opinia jest wiążąca?

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma kolejne trzy miesiące na wydanie opinii na temat regulaminów. Zrobi to w drodze postanowienia, na które można złożyć zażalenie.

Zdaniem prawników Jędrzeja Bujnego i Mikołaja Maślińskiego z kancelarii SMM Legal, opinia regulatora nie będzie wiążąca dla rady gminy. Tę opinię rada gminy będzie musiała jednak przekazać wojewodzie, który będzie mógł zakwestionować treść regulaminu w związku ze stwierdzonymi przez regulatora nieprawidłowościami. Po otrzymaniu opinii rada gminy specjalną uchwała zatwierdzi regulamin.

Więcej na ten temat można przeczytać w najnowszym numerze miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja”.

Bez większych kłopotów

Czas na złożenie projektów regulaminów przedsiębiorstwa wod-kan mają do wtorku 12 czerwca. Katarzyna Harasiuk, członek zarządu GPK Eko-Babice powiedziała nam, że regulaminy zostały złożone w poniedziałek w biurze Rady Gminy Stare Babice. Przy przygotowywaniu ich pomagała przedsiębiorstwu kancelaria prawna, jednak nie sprawiły one większych problemów.

– Projekt został złożony już 2 tygodnie temu, powiedział nam Rafał Zalesiński, prezes MPWiK w Lesznie.

– Wprowadziliśmy jedną zmianę w stosunku do regulaminu z 2005 roku – opracowywanym dokumencie nie znalazły się już zapisy wskazujące na terminy korzystania z wody bezpowrotnie zużytej. Zakłada się więc, że woda na cele ogrodowe (bez ceny za ścieki) będzie mogła być rozliczana cały rok – mówi Zalesiński. Projekt przedstawiony przez leszczyńskie MPWiK ma być już w tę środę analizowany przez radnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj