Zachodniopomorski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumował inwestycje prowadzone i rozpoczęte w 2017 r. Wartość już zakontraktowanych wyniosła ponad 5 mld zł. GDDKiA ma zapewnione też pieniądze na kolejne. Na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i realizację czeka m.in. tunel w Świnoujściu.

Jak informuje GDDKiA, w na terenie województwa zachodniopomorskiego trwa właśnie realizacja 14 dużych inwestycji. Na dziewięciu z nich umowy z wykonawcami były zawierane w latach 2015-2016.

Najważniejsze to m.in. droga ekspresowa S6 (odcinek Goleniów – Koszalin), obwodnice Koszalina i Sianowa, obwodnice Szczecinka (ciąg drogi S11), Wałcza (droga S10).  – Na niektórych fragmentach zostały już wykonanie pierwsze warstwy bitumiczne. Większość tych inwestycji powinna zakończyć się w 2019 r. – informuje GDDKiA.

Szczeciński GDDKiA podpisał też umowy na przebudowę autostrady A6 Szczecin Dąbie-Rzęśnica, rozbudowę węzła Szczecin Kijewo i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa oraz odcinków Brzozowo – Miękowo i Miękowo-Rzęśnica (w ciągu drogi ekspresowej S3). Roboty budowlane rozpoczęły się przy przebudowie A6; pozostałe są na etapie projektowania, ponieważ realizowane są w formule „projektuj i buduj”. Budowy mają się rozpocząć w latach 2018 i 2019.

Tunel między wyspami

Na pierwszy kwartał 2018 planowane jest też podpisanie umów m.in. na obwodnicę Przecławia i Warzymic (w ciągu DK nr 13) i tunel w Świnoujściu łączący wyspy Uznam i Wolin, którego GDDKiA jest inwestorem zastępczym.

To jedna z najbardziej „medialnych” inwestycji w tej części kraju. Tunel ma liczyć ponad 1,4 km i stanowić alternatywne rozwiązanie dla przeprawy promowej, która dziś stanowi dla turystów i mieszkańców Świnoujścia prawdziwe utrapienie. Kursują tam dwa promy – jeden bliżej centrum, w godzinach 6-22 dostępny tylko dla mieszkańców, drugi – dla przyjezdnych i ruchu tranzytowego.

Środki przeznaczone na budowę tunelu pod rzeką Świną to prawie 790 mln zł. Jedna ofert, oszacowana na ponad 618 mln zł, została odrzucona. Jako najkorzystniejszą wybrano tę przedłożoną przez konsorcjum firm Astaldi i Ghella za ponad 727 mln zł (kolejne opiewały na kwoty od 793 do 826 mln zł).

Na tunel trzeba będzie poczekać

Już dziś wiadomo, że moment podpisania umowy z potencjalnym wykonawcą – a co za tym idzie, także rozpoczęcie budowy – nie nastąpi prędko. Uczestniczący w postępowaniu oferenci złożyli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta nakazała ponowne rozpatrzenie ofert przez GDDKiA. Jak informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału, GDDKiA nie otrzymała jeszcze uzasadnienia do wyroku KIO. Budowa tunelu w Świnoujściu ma potrwać cztery lata od momentu podpisania umowy.

Zaktualizowanie w lipcu 2017 r. Programu Budowy Dróg Krajowych sprawiło, że zachodniopomorskie GDDKiA otrzymało gwarancję środków finansowych na budowę drogi S3 od Świnoujścia do Troszczyna i S11 – od Koszalina do Bobolic. Powstaną także obwodnice Myśliborza (DK 26) i Węgorzyna (DK 20). Przetargi dla obu obwodnic mają zostać ogłoszone jeszcze w tym roku.

GDDKiA otrzymało też środki finansowe m.in. na: prace przygotowawcze dla drogi S11 na odcinku Bobolice – Szczecinek i S10 na odcinku Szczecin – Piła (przetargi na wykonanie dokumentacji zostały już ogłoszone) oraz na przygotowanie Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6.

Czytaj więcej

Skomentuj