Coraz bliżej modernizacji i hermetyzacji instalacji do zagospodarowania odpadów Remondis przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy. Projekt unowocześnienia zakładu MBP uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja została wydana przez Urząd Miasta Bydgoszczy. W trakcie procedury, założenia projektu, w tym raport o odziaływaniu na środowisko, były opiniowane przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną i urząd marszałkowski.

Wnioski zawarte w wydanym dokumencie zostaną uwzględnione w powstającym projekcie budowlanym.

– Jesteśmy zdeterminowani, aby jak najszybciej rozpocząć prace modernizacyjne. Zanim to jednak nastąpi przed nami kolejny etap formalno-prawny związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli procedura przebiegnie sprawnie, pierwszą łopatę powinniśmy wbić za ok. 4 miesiące – mówi Leszek Pieszczek z Remondis Bydgoszcz.

Mieszkańcy osiedla Siernieczko w Bydgoszczy znajdującego się w sąsiedztwie instalacji narzekali na odory powstające w zakładzie. Modernizacja i hermetyzacja instalacji jest odpowiedzią na te problemy.

Jak deklaruje Remondis, dzięki inwestycji rozładunek odpadów oraz proces ich zagospodarowania przebiegać będą w zamkniętych halach wyposażonych w biofiltry oczyszczające powietrze. Wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów umożliwi także specjalny system podciśnienia.

W pierwszej kolejności procesowi hermetyzacji zostanie poddana kompostowania – główne źródło występujących odorów. Następnie przebudowa obejmie stację segregacji.

Wartość projektu wynosi ok. 30 mln zł. W skład rady społecznej, która debatowała nad jego założeniami wchodzą m.in. przedstawiciele osiedla Siernieczko.

– Mamy świadomość, że do czasu hermetyzacji problem zapachów może występować
okresowo, za co serdecznie przepraszamy. Realizujemy doraźne działania ograniczające niedogodności. Po modernizacji, bydgoska instalacja będzie jedną z najnowocześniejszych w kraju i nieuciążliwą dla otoczenia – dodaje Leszek Pieszczek.

Czytaj więcej

Skomentuj