1 / 3

Ministerstwo Energii i organizacje pozarządowe podpisały list intencyjny w sprawie współpracy odnośnie elektromobilności. Rządowy plan rozwoju elektromobilności zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć 1 mln samochodów elektrycznych.

Głównymi celami listu intencyjnego zawartego pomiędzy resortem energii a organizacjami pozarządowymi są wymiana wiedzy oraz integracja różnych środowisk zaangażowanych w rozwój elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce.

Wiceminister Kurtyka przypomniał, że Rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć 1 mln samochodów elektrycznych a  działania rządu mają także przyczynić się do elektryfikacji transportu publicznego.

Zauważył także, że podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie elektromobilności i paliw alternatywnych z organizacjami pozarządowymi jest inicjatywą symbolicznie rozpoczynającą stałą współpracę między ME a sektorem pozarządowym w tym obszarze.

– Wierzę, że dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy oraz ścisłej współpracy z naszymi partnerami skuteczniej zrealizujemy cele, które przed sobą stawiamy – podkreślił wiceminister Kurtyka.

Sygnatariuszami listu intencyjnego po stronie organizacji pozarządowych są Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności.

Współpraca opierać się będzie przede wszystkim na inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji branżowych, co pozwoli  na  wypracowywanie lepszych rozwiązań prawnych, a także organizacyjnych w zakresie rozwoju elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do upowszechniania wiedzy dotyczącej transportu niskoemisyjnego, elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w społeczeństwie. Sygnatariusze planują także inicjować wspólne działania z różnymi partnerami w tym obszarze. Chcą także integrować środowiska zaangażowane w rozwój sektora w tym przede wszystkim przedsiębiorców, administrację rządową oraz samorządową.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj