Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Rewaloryzacja Parku Skaryszewskiego”. Pierwszym etapem jest sporządzenie projektu modernizacji.

Pod koniec 2008 roku odbył się przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniony został wykonawca projektu – firma „Ogród, Park, Krajobraz Jakub Zemła i Tomasz Wiech”.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt zgodnie z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków i złożyć kompletny dokument w Zarządzie Oczyszczania Miasta do 30 listopada 2009 r. Dopiero gdy gotowy będzie projekt przyjdzie czas na przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie, czyli prace modernizacyjne. Termin ich rozpoczęcia i koszt powinny być znane na początku przyszłego roku.

ZOM, jako podmiot zamawiający projekt, mając na uwadze wartość historyczną i krajobrazową Parku Skaryszewskiego, powołał zespół konsultacyjny, którego celem jest prowadzenie bieżącej kontroli i oceny prac nad projektem. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy i jednostek miejskich takich jak: Biura Ochrony Środowiska, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz Dzielnicy Praga Południe dla m.st. Warszawy, a także Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Ponadto wiedzą projekt wspiera kadra naukowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Sztuk Pięknych. Zespół konsultacyjny ma za zadanie dokonywać bieżącej oceny prezentowanych rozwiązań projektowych, a w szczególności ich zgodności z wytycznymi konserwatorskimi. Zadaniem specjalistów będzie ponadto ostateczny odbiór koncepcji i projektów wykonawczych.

W chwili obecnej Wykonawca projektu przygotował koncepcję projektu rewaloryzacji, której to poszczególne elementy zostaną przeanalizowane przez zespół konsultacyjny, który ostatecznie zdecyduje czy mogą zostać wprowadzone do projektu. Jednocześnie w trakcie prac nad projektem głos w sprawie rewaloryzacji mogą zabierać mieszkańcy miasta.

źródło: zom.waw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj