„Dolina Miłości” to 150 letni, zabytkowy park w Zatoni Dolnej, o powierzchni 80 ha, położony na pięknie ukształtowanym terenie, ze stawami, posągami, wysoko położonym punktem widokowym, ciekawą i niespotykaną roślinnością.

Park został utworzony na terenie należącym do rodziny von Humbert. W 1829 r. zbudowano tam pałac, przy którym utworzono rozległy park z licznymi drzewami ozdobnymi. W latach 60-tych XIX wieku, do istniejącego założenia parkowego Anna von Humbert dołączyła stary bukowy las o powierzchni ok. 60 ha oraz rozległą dolinę, usytuowaną w części południowo-zachodniej lasu, którą nazwała „Doliną Miłości”. Czas i niełatwa historia przyczyniły się do wielkich zaniedbań na terenie parku. Pomysł na odnowienie parku został podjęty przez Federację Zielonych Gaja. Projekt ten objął szereg zabiegów konserwacyjnych w tkance przyrodniczej i zabytkowej obiektu, takich jak czyszczenie nalotów leśnych i odnowienie założeń parkowych.

Pierwszą cześć rewitalizacji zakończono w 2006 roku, a obecnie FZ GAJA wraz z Gminą Chojna i Miastem Schwedt złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój turystyki w Dolinie Odry poprzez budowę centrów turystyki wodnej, rewitalizacja parku naturalistycznego Dolina Miłości i rozbudowa parku Hugenotów w miejscowościach Schwedt, Gryfino i Zatoń Dolna” ze środków programu operacyjnego INTERREG IV. Działania te wspiera Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dolina Miłości wpisuje się do Krajowej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000 (zgodnie z Dyrektywą Siedliskową), ponieważ park składa się z chronionych i rzadkich ekosystemów leśnych: Luzulo pilosae-Fagetum – kwaśna buczyna niżowa, Galio odorati-Fagetum – żyzna buczyna niżowa typu pomorskiego, Adonido-Brachypodietum – kwietna murawa kserotermiczna, Violo odoratae-Ulmetum minoris – łęg zboczowy z fiołkiem wonnym, Fraxino-Alnetum–łęg jesionowo-olszowy, Zb. Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium – zbiorowisko źródliskowe, Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae – środkowoeuropejski acydofilny las dębowy. 

Ponadto w Zatoni Dolnej rozpoczyna swój bieg ponadregionalny szlak rowerowy Tysiąca Jezior oraz przebiega szlak R1 – tzw. Zielona Odra. 

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj