Trwają prace nad wprowadzeniem w Polsce systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje spotkania konsultacyjne. W piątek, 11 czerwca na stronie resortu pojawiło się zaproszenie na spotkania konsultacyjne.

W kwietniu kancelaria premiera opublikowała w wykazie prac wpis dotyczący wprowadzenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań (ROP). Szczegóły projektu ustaw nie są jeszcze znane. W czerwcu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadzi serię spotkań dla czterech grup: wprowadzających produkty w opakowaniach (17 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00), organizacji odzysku opakowań (18 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00), recyklerów odpadów opakowaniowych (21 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00), samorządów (25 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00).

Wśród interesariuszy zaproszonych na spotkania nie ma przedstawicieli branży gospodarki odpadami.

Spotkania odbędą się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (limit to 40 osób) oraz on-line.

Przepisy o ROP to element wprowadzania w Polsce dyrektywy Unii Europejskiej o odpadach. „Wprawdzie termin transpozycji przepisów dyrektywy 2018/851 upłynął 5 lipca 2020 r., to niemniej jednak termin na dostosowanie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta do wymagań tej dyrektywy upływa 5 stycznia 2023 r. Termin wdrożenia dyrektywy 2019/904 upływa 3 lipca 2021 r.” – napisano w uzasadnieniu prac nad projektem.

Zasady udziału w spotkaniach dostępne są na stronie ministerstwa.

Czytaj więcej

Skomentuj